Groenmarkt Gorinchem geen Place des Invalides

Ondernemersvereniging Hartje Gorkum pakt wel heel enthousiast uit als het gaat de hele Groenmarkt bestemmen voor invalidenparkeren. Het aantal senioren zal enorm toenemen, zo laat de vereniging weten in de StadGorinchem d.d. 20-09-2011. Ze willen de doelgroep graag bedienen met een goed winkelaanbod en goede bereikbaarheid. Dit wordt gebaseerd op toename van rolstoel- en rollator-gebruikers van tien procent per jaar. Natuurlijk is het belang en zorg voor mensen die gehandicapt zijn een loflijk streven, maar het gaat een beetje te ver om de Groenmarkt om te dopen tot place des invalides – plein der gehandicapten.

Naast personen met een forse handicap, zijn er zeer veel mensen die slechter tot zeer slecht lopen of een beperking hebben waar

ze nooit een gehandicapten parkeer kaart (GPK) voor zullen krijgen. Het is een verkeerd beeld dat iedereen met een loopstoornis en een rollator op zak ook een GPK heeft. Als vuistregel geldt; mensen die 100 meter  kunnen lopen géén kaart ontvangen. Op het moment dat je de Groenmarkt met  E06 bord, alleen gaat bestemmen voor een voertuigen met een GPK, sluit je anderen die slechter lopen uit en geef je deze mensen de hoofdprijs, een wandeling van 5 tot 900 meter. Daar bewijs je deze mensen geen dienst mee. Ze willen ook zelfstandig functioneren, maar die ga je juist weren uit het winkelgebied.

Wat ook een lastige kwestie gaat worden is dat veel invalide parkeerplaatsen op drukke winkeldagen onbezet zijn, omdat mensen met een GPK juist dan er niet voor kiezen om het winkelgebied in te duiken. Dit geeft veel irritatie bij de valide personen.  Het pleit er meer voor om variabele plaatsen te creëren, waarbij bepaalde  parkeerplaatsen op bepaalde dagdelen / tijdstippen toegankelijk zijn voor iedereen, gehandicapt of niet, zowel jong als oud.

Prothesedragers vallen buiten zinkend Wtcg-schip

Het kabinet wil fors gaan snijden in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad en zeven andere organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers hebben hierover gezamenlijk een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Zoals het plan is, wordt gehalveerd in de Wtcg.

onterecht buiten de boot

De overheid heeft regels om te bepalen wie wel en niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (afbakening). Direct na het instellen van de Wtcg in 2009 was al duidelijk dat deze afbakening niet juist was. Hulpmiddelen gebruikers, zoals prothesedragers,

komen niet in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Toch hebben ze meerkosten.
Het centraal administratiekantoor  (CAK) deelde in 2010  cadeautjes van 500 euro uit aan zorggebruikers die nooit als chronisch ziek of gehandicapt kunnen worden aangemerkt, maar op basis van verkeerde afbakening zeer verrast het geld automatisch op hun rekening gestort kregen.

TNO deed in opdracht van het Ministerie van VWS in 2010 een onderzoek naar deze afbakening van de Wtcg. In het TNO-rapport staat dat 20% van de mensen die nu een tegemoetkoming krijgt geen meerkosten heeft. Aan de andere kant is er ook een grote groep (waar onder de arm- en beenprothesegebruikers) die onterecht buiten de boot valt. De aanbevelingen werden aangehoord door de minister en het rapport verdween in de la.

In 2010 riepen politici van de Tweede Kamer dat mensen met een beperking zich geen zorgen hoefde te maken en dat het geld er nog aan komt. Prothesegebruikers hebben dat geld dus nooit ontvangen. Acht patientenorganisaties schreven de brandbrief over Wtcg aan kabinet om hun achterban niet eenzijdig en extra te raken. Nu de afbakening van de doelgroep nog steeds niet in orde is wordt al gekort op Wtcg terwijl groepen  met meerkosten (waaronder prothesegebruikers) hier onterecht buitenvallen. De gekke situatie doet zich nu voor dat deze groep al gehalveerd wordt op de tegemoetkoming, die ze nog nooit hebben ontvangen en de helft van niets blijft niets.