Vragen we niet te veel van onze burgers in de burgerparticipatie.

Waar ging het mis met de Elzenhof in Dalem. Het laatste gefaciliteerde “buurthuis” van Gorinchem-Oost.

Vanaf 2013. Een groep kwartiermakers met een omvangrijk rapport en daarna onduidelijke langdurige gesprekken met diverse participanten die niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

De gelijke monniken-kappen. In het westelijk deel van Gorinchem draait alles op “rolletjes”, maar gesprekken daar levert mij vorige week op, dat niet een compleet bestuur en het faciliteren voor een deel van woningbouwvereniging Poort6 komt. Zijn de koffiekamers wel te vergelijken met een zalencomplex als de Elzenhof.

Vragen we nu reeds niet te veel van onze burgers in de burgerparticipatie. De burgerparticipanten die als ware de “mantelzorgers” van de maatschappij zijn en gebukt gaan onder een te zware taak. Bestuursleden die naast hun (sport)vereniging ook nog eens geacht worden een horeca-faciliteit omhoog te houden. Verenigingen hebben het al veel te druk met hoog houden van de corebusiness van de eigen vereniging.

Lees verder