Wie informeert nu wie

Proxsys Cup dat rond de jaarwisseling plaatsvindt, wordt de parkeertijd op het Wiardi Beckmanplein beperkt. Met die verkeersmaatregel wil de gemeente Gorinchem voorkomen dat bezoekers van het sportevenement de parkeerplaatsen op het plein bezet houden, waardoor winkelend publiek geen plaats kan vinden.
De maatregel betekent echter ook dat omwonenden in de laatste week van december en eerste week van januari een parkeerplek moeten zoeken achter het winkelcentrum of in een van de omliggende straten.
Als raadslid van de gemeente Gorinchem hebben we vernomen dat tenminste twee bewoners een parkeerboete van € 95 hebben ontvangen. Reden voor onze fractie om het proces nader te bekijken en vragen te stellen aan het college van B&W gemeente Gorinchem over deze tijdelijke maatregel. Een van de vragen die bij ons opkwam:
Hoe kan nu een evenement als de Proxsys Cup dat zo bekend is, leiden tot een boete van bewoners?
Om tot de formulering van vragen te komen hebben we de betrokkenen, de bewoners vragen gesteld.

Met de raadsvergadering met de raadsvergadering van 24 januari hebben we het college van van B&W ons verkennend onderzoek aangeboden.

We gaan er van uit zeker als je wat langer in Gorinchem woont dat regelmatig terugkerende evenementen wel bekend zullen zijn. De eerste reactie die ik van mensen ontving was onbegrip, want je moet toch immers wel weten dat de Proxsys Cup daar wordt gehouden. Bewoners verhuizen en ook daar zie je een vernieuwde groep bewoners. Wij hebben bewoners ontmoet die er 25 jaar wonen, maar ook mensen die er amper 4 weken wonen. En voor een relevant deel van de bewoners is gezien ons onderzoek onduidelijkheid rond het evenement en een tijdelijk ingestelde blauwe zone.

Hoe gaat de informatiestroom tijdens een tijdelijk event.

De vraag is ook wie gaat wie nu informeren? Is dat de gemeente, zoals de organisatie, in dit geval Proxsys Cup zelf aangeeft (die heeft immers een vergunning) of wordt dat in de toekomst in goed overleg werken aan duidelijke informatie. Zo wordt het voor iedereen een feestje.

• Wat opvalt is dat de meerderheid 80% die en reactie heeft gestuurd, weet dat de blauwe zone is ingesteld.
• 57% weet echter niet duidelijk wat de begin- en einddatum van deze maatregel is.
• Een kwart geeft aan wel eens de parkeerschijf vergeten heeft te plaatsen.
• 3 respondenten hebben een boete ontvangen, waarvan één is geseponeerd.
• Bewoners die er pas wonen zijn een beetje verrast.
• Kleine meerderheid geeft ook aan onvoldoende geïnformeerd te zijn rond de Prosxys Cup
• Uit de reacties in de vrije tekst blijkt dat omwonenden een sterke behoefte
hebben aan enige vorm van ontheffing in de vorm van een bewonerspas.
• Tevens zien we dat er meer leeft in de vorm van overlast. Ook in de wijk
achter de Oosterbliek hebben we mensen gesproken die spreken van
parkeeroverlast, waarbij eigen auto moeizaam geparkeerd kan worden.
• Bij navraag over de periode gaat het over 11 bekeuringen

Concrete vraag die we het college gevraagd hebben is de informatiestroom met organisaties bij soortgelijke evenementen nog eens goed te bekijken.