Week van de eenzaamheid

eenzaamEenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. Omdat eenzaamheid zo veel voorkomt, is in 2008 Coalitie Erbij opgericht. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, die ieder op eigen wijze een maatschappelijke rol spelen om eenzaamheid te bestrijden.

Wat is eenzaamheid. Eenzaamheid is het gevoel alleen te zijn, van geïsoleerd te zijn van ‘de anderen’. Onderzoekers omschrijven eenzaamheid als het ervaren verschil tussen

Lees verder

Medisch Beroepsgeheim …zuinig op zijn

column_hvm_klnDe Tweede Kamer heeft deze week stilletjes een heel ingrijpend voorstel aangenomen: een afkalving van het medisch beroepsgeheim ten behoeve van zorgverzekeraars en ten koste van patiënten.

Het voorstel van Minister Schippers (VVD) dat deze week door CDA, PvdA, PVV, SGP en VVD door de kamer is gewerkt, geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid om zonder toestemming het medisch dossier van patiënten in te zien, als ze het vermoeden hebben dat er gefraudeerd wordt.

Zorgverzekeraars kunnen dus voortaan zonder toestemming in het medisch dossier kijken. De enige reden die ze hoeven te hebben is een verdenking van fraude. En ze moeten binnen drie maanden nadat ze hebben gesnuffeld in de meest persoonlijke informatie die je bezit, de patiënt vertellen dat ze dat gedaan hebben.

Nu beginnen andere patiëntenrechten ook te wankelen:
mag een patiënt nog wel dossier vernietigen van zorgverzekeraar ?

Lees verder

Jeugdzorg mijn zorg

Hans_van_Mourik (4)We zijn zo’n 1½ jaar bezig met de transitie in de zorg. Gaat het nu goed of nog niet “zo” goed. En hoe verloopt het met de ouderen zorg, participatie en de Jeugdzorg. Deze keer bespreek in deze column voor Post Voor Holland, de Jeugdzorg.

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen. Chinese wijsheid om zo maar eens te beginnen. Niet elke ombuiging binnen een organisatie kan van een leien dakje gaan.
De afgelopen weken heb ik de nodige opmerkingen geplaatst ook in de gemeenteraad.

Naast raadinformatiebrief inzake bijsturen van jeugdhulp ZHZ 2016 ontvangen op 23 augustus is er een Knoppennotitie van Jeugdhulp ZHZ 2016 en bijlage Bijsturen uitvoering Jeugdhulp ZHZ 2016

Het is de tegenwind die de vlieger doet stijgen.

Om scherp te blijven op de materie rond jeugdzorg is het essentieel om de nodige achtergrondinformatie te ontvangen. Lees verder