Now the culture monkey comes out of the sleeve!

2010-11-12-13 en nu ook voor 2014 zijn in Gorinchem hele bijzondere jaren. We praten over cultuur en de ontwikkeling daarvan. In 2011 wordt een aanvang gemaakt met de  cultuurnota. Hierin stel je een visie centraal, bedenk je een missie en daar zet je beleid op.

We tillen cultuur over de verkiezingen.

We tillen cultuur over de verkiezingen.

In 2013 komt er een visie die niemand begrijpt en vervolgens wordt er een nieuwe visie geschreven. Een aanpassing van het geheel. En weer begrijp niet alleen ik, maar vele anderen deze nota ook weer niet. Veel vragen werpt het op. Een huis van inspiratie – waarin van alles gaat gebeuren, een ideeën makelaar (wordt spreekkamer), het cultuur gebeuren in Gorinchem lijkt sterk op het na-apen wat in Zwolle heeft plaatsgevonden 2005 (makelaar met een verbuiging tot een spreekkamer) en het na-apen van Nijmegen in 2010. Lees verder

Een huis van inspiratie of de doos van Pandora

hans_sept13Ik hoef mijn brood niet te verdienen met het onderdeel cultuur, maar ik voorzie dat ik hier voor welzijn/zorg/cultuur geen mensen meer kan vinden die “vrijwillig” taken op zich gaan nemen als op andere fronten 1,9 miljoen wordt uitgestrooid.

Voorstel toekomstbeeld cultuur Gorinchem 2013-2018 en notitie cultuur versie 8 is een raamwerk, maar wat ze er mee doen is volkome ondoorzichtig.
Wat moet ik met een volzin in een raadsvergadering van 31-10-2013;
Lees verder