één op de drie ouders heeft veel moeite met zoeken passende Jeugdzorg

Samenwerken aan de stadDe Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Het voornaamste doel van de Jeugdwet is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter, Lees verder

Vader met jeugdzorg “Er wordt niet naar mij geluisterd”

column_hvm_klnWat zijn de belangrijkste problemen in de jeugdzorg….. waarover is men wel tevreden en wat verwacht men dan van de lokale politiek.

Ouders van kinderen die autisme, asperger, ADD, ADHD, PDDnos, OCS, diverse andere
ontwikkelingsstoornis of mengvormen daarvan hebben, kwamen deze week met raadsleden van de 17 regionaal samenwerkende gemeenten in Dordrecht bijeen. De regio loopt van Oud-Bijerland tot Leerdam. Lees verder