Verarming winkelaanbod Nieuw Dalem zet door

PLUS Vastgoed B.V. heeft in juli 2020 het winkelcentrum Nieuw Dalem aan de Wiardi Beckmanplein in Gorinchem-Oost verkocht aan SynVest Dutch RealEstate I Fund B.V. Het winkelcentrum heeft een totale oppervlakte van ca. 3.498 m² BVO en was half 2020 volledig verhuurd. De winkels die er toen inzaten waren PLUS Supermarkt Elbert vd Doel, Lena Supermarkt, daarnaast een bloemenzaak, Greek Food en traiteur speciaalzaak, Bakkerij Margriet, de DA Drogisterij, Chinees & Sushi Restaurant Jasmijn, kapper Dainish Coiffures / Pedicure en Signatuur Wonen en verf.

Gerucht neemt toe
We zijn nu twee jaar verder en inmiddels is de bloemist verdwenen en is Lena supermarkt in Gorinchem-oost ook al een tijdje dicht. Vorig jaar ging het gerucht dat de kleinere ondernemers plaats zouden moeten maken voor een andere grotere partner. Dat jaar was ik in de gemeente betrokken, omdat ik raadslid was en heb ik diverse winkeliers toen daarover bevraagd. Vreemde was dat meerdere winkeliers van niets wisten.

Lees verder

Preferente beleid farmacie II

Afgelopen maanden is weer onenigheid losgebarsten tussen de BENU-apothekers-groep en zorgverzekeraar DSW over de rug van de patiënt (ik dus in dit geval).
Kort samengevat: Pravastatine merk A kost € 11.41 en merk B kost € 11.40. In april krijg ik onverwacht merk B verstrekt. Ik heb de apotheker aangegeven dat het product mij in het hanteren niet bevalt. Medicijn merk B valt uit elkaar bij het uitdrukken en dan moet je alle brokstukjes bij elkaar rapen. Dit gebruikt niet praktisch. De apotheker is ongevoelig voor mijn bezwaar. Ik mag wel zelf (omdat het handverkoop is*) voor € 19.90 de medicatie A van Sandoz, een deel krijg ik dan van zorgverzekeraar DSW wel de hoogste prijs uit betaald van € 11.41 waar voor BENU-apothekers-groep het aan mij wil leveren. Noch Apotheker of Zorgverzekeraar heeft ooit aan mij enige kwaliteitsvragen gesteld of ik tevreden ben over mijn medicatie.

Toch gloort er licht aan het einde van de tunnel.
Sandoz heeft de verpakking aangepast. Van 3 doosjes is men terug gegaan naar 1 doosje met 90 tabletten. Dat moet nu het verschil bij de BENU-apothekers-groep gaan opleveren. IPV 3x sticker plakken, 3x uit het vak pakken naar 1x productie- en handelingskosten. We zijn benieuwd of zorgverzekeraar en BENU eindelijk over de brug willen komen met een oplossing.

Zo niet dan ben ik genoodzaakt om dan maar bij de online apotheek het middel aan te schaffen. Dan ben ik altijd nog goedkoper uit op jaarbasis dan ik nu aan eigen bijdrage moet betalen.
Lees ook deel I

Foutje …… Bedankt

De wijk Wijdschild in Gorinchem ligt na een aantal maanden nu deze week toch weer open. Toch maar eens nagevraagd bij de mensen die met de werkzaamheden bezig zijn, waarom de boel toch weer opengegooid is. Met name rond de kruising bij de snackbar Vestingweg, Glacis, Hoofdwal en Componistenstraat. Wat verbeterd is voor de voetgangers die vanaf de Hoofdwal richting de stad (zie mooie bord ” naar de vesting”) willen dat er een heel parcours is uit gezet.
Dat parcours is ook uitgezet voor de mensen die vanaf het Wijdschildplein naar de snackbar meenemen moeten eerst wel 3 maal de kruising oversteken.

De route naar de Snackbar
Lees verder

Het preferente (voorkeursbeleid) beleid van Zorgverzekeraars voor 1 cent

Volgens de apotheker wegens het preferente (voorkeursbeleid) beleid van de zorgverzekeraar zo staat op de site van farmaceut medicijnwissel te lezen: het kan zijn dat andere medicijnen geleverd worden.
Deze discussie hebben de zorgverzekereaar-Apotheker-Eindgebruiker (ik) eerder gevoerd in november 2020. Middel Pravastatine (cholesterol verlager). Toen ging het tussen Sandoz en Ratiopharm. De apotheker besloot een ander merk Sandoz te nemen, omdat deze goedkoper was t.o.v. Ratiopharm. Dit was toen LETOP: 19 eurocent goedkoper per 3 maanden. De tablet beviel mij als eindgebruiker niet en was niet praktisch bij het slikken. Uiteindelijk is dit teruggedraaid. De therapietrouw voor medicijnen is is hoger als je de tablet die je moet gebruiken ook prettig slikt.

Lees verder

Hoe ver kunnen mensen met ministeriële bevoegdheid gaan bij verkiezingen

“Partijleiders Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) riepen zaterdag hun lokale afdelingen op de twee radicaal-rechtse partijen te weren uit het gemeentebestuur”, zo staat in de media te lezen o.a. van De Volkskrant


Mijn reactie daarop was > Landelijke leiders zouden er goed aan doen niet te bemoeien met de gemeenteraadsverkiezingen < Dit gaf ik in een tweet aan. Daarop kwam een reactie.

Elke tweede tweet van jou gaat over de landelijke politiek, als je vindt dat er een scheiding moet zijn tussen de landelijke politiek en de gemeenteraden dan lijkt het me dat je daar zelf het voortouw in moet nemen?

Deze tweep had bijna gelijk. Er gaan immers ook dagen voorbij dat 8 van de 10 tweets over landelijke aangelegenheden gaan. Een discussie gaat via twitter niet zo makkelijk, vandaar dat ik in deze column maar enige uitleg geef over mijn reactie op twitter.
Politiek bewogen heb ik als raadslid vaak mijn reacties over de landelijke politiek. De lokale politiek volgt vaak wat de landelijke politiek heeft ingesteld. Dit gaat over de Corona-pandemie, in 8 jaar het overhevelen van de jeugdzorg, de gedupeerden in de toeslagenaffaire, een aanwijzing van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III, die Gorinchem een aanwijzing gaf wat eigenlijk niet kon en zo heb ik nog wel meer voorbeelden. Steeds heb ik er voor gewaakt om niet bewindvoerders persoonlijk aan te spreken over wat of wie ze zijn, maar op het beleid wat ze wel of niet gevoerd hebben.

Landelijk beleid heeft vaak verstrekkende gevolgen voor lokale overheden. Zoals bij Corona zitten we bij gemeenten vaak met “de gebakken muilperen” voor de horeca, ondernemers en de gehele gezondheidszorg. Ook de verharding in onze maatschappij en de voedingsbodem voor groepen en personen die zich meer polariseren in de samenleving, geeft zorgen. Met het blik (wat nu 4 landelijke leiders) op radicale partijen vestigt, is het beeld voor partijen die blind de polarisatie volgen van gevaccineerden en ongevaccineerden in de mist verdwenen.

De 4 politiek leiders zijn geen voorstander van lokale samenwerking met de PVV en Forum voor Democratie. Dat is wel weer bijzonder, want wat nu radicaal en ondermijnende rechtstaat genoemd wordt, kan de volgende keer een andere partij in de schoenen geschoven worden van het verstoren van de parlementaire orde. De kiezer voelt zich niet meer zo gehoord door de voorheen gevestigde partijen. Deze partijen mogen ook eens kijken in de spiegel. Juist zo’n oproep nu van deze 4 leiders, waarvan ook nog eens 3 ministeriële bevoegdheid hebben lijkt mij verstorend voor een goed verloop van de verkiezingen. Je drijft namelijk de kiezer in de armen van partijen die steeds radicaler worden. Dit zijn wel de partijen waar we gewoon het gesprek open moeten houden.
Anders dan in sommige andere landen is er in ons land niet één instantie die toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het Nederlandse kiesstelsel is sterk decentraal van opzet, met belangrijke verantwoordelijkheden voor de gemeenten.

Het is niet mijn bedoeling om een volledige klachtenprocedure in te gaan.
Mijn vraag aan de kiesraad is:

Is het bij gemeenteraadsverkiezing vooraf oproepen in welke vorm dan ook door personen met een ministeriële bevoegdheid wenselijk?

(Column: Hoe ver kunnen mensen met ministeriële bevoegdheid gaan bij verkiezingen Hans van Mourik 13-02-2022 )

Ook dit Kabinet IV ontbreekt het aan LEF en VERTROUWEN

We zijn inmiddels 23 maanden verder t.o.v. het uitbreken van de Corona Pandemie. Wie heeft er niets ingeleverd en wie heeft het eigenlijk overleefd. Veel senioren uit mijn omgeving, kennissenkring en praktijk zijn overleden. De rest is blijven staan. Maar vraag niet hoe.
Ondernemers zijn uitgekleed, hebben spaargeld van de kinderen opgemaakt, inmiddels het huis opgegeten. De Horeca heeft met kunst en vliegwerk nog een broodje aap weten te maken, wat af te halen is in een plastic bakje, waar elke milieu bewuste deelnemer van de protestbeweging maar genoegen mee neemt.
De cultuur, muzikanten kunnen met mondkapje niet blazen en zingen, musea gesloten. Waarom eigenlijk?

Als iets niet werkt dan zou je zeggen dan passen we dat niet meer toe. Dat is nu vreemd bij het Kabinet. Je weet dat het ergens niet goed zit en toch drijf je het door. Niets is het kabinet te veel om de ernst en de angst aan te wenden om voor de bestwil van de gezondheidszorg deze maatregelen te organiseren. Als een wetje niet bevalt, dan komt er wel even een nieuw wetje die, onder het mom van versoepeling, weer ingevoerd wordt om mensen nog verder aan banden te leggen.

Wij hebben te slikken wat de Tweede Kamer beslist.

Inmiddels heb ik ervaren dat een minister of staatsecretaris (Broekers-Knol) met een aanwijzing kan komen voor bijvoorbeeld de gemeenteraad, terwijl achteraf blijkt dat het helemaal niet mogelijk is. We zijn als gemeenteraden gewoon belazerd door de landelijke overheid. Met corona is een gedrocht van een veiligheidsberaad (de voorzitter der voorzitters Bruls) die als een buffer tussen landelijke overheid en lokale overheid is komen te zitten. Gemeenteraden in Nederland zijn volledig twee jaar op NON-ACTIEF gezet mbt coronamaatregelen. Wij hebben te slikken wat de Tweede Kamer beslist. Vragen aan de regiovoorzitter (Kolff) worden verwezen aan onze eigen voorzitter die het dan ook maar mag uitzoeken met landelijke en regionale groepen. De acht jaar dat ik nu in de gemeenteraad zit is het steeds over het muurtje gooien van allerlei problemen (jeugdzorg / ouderenzorg / veiligheid door de landelijke overheid.

Het Kabinet heeft slappe knieën als het gaat over de aanpak van Corona. Het laat enorm de oren hangen naar een voornamelijk uit veterinaire virologen bestaande Outbreak Management Team  (OMT). Het Kabinet komt vervolgens met divers belofte, “Als je 2 vaccinaties gehad hebt …… Belofte X Kabinet november 2021 “Korte klap en klaar”. Hup open dan maar. Even, kort, tijdelijk zijn inhoudsloze woorden van het kabinet geworden. Er komen 2 jaar lang “komende 2 cruciale weken”. Na de vorige minister kabinet III (uit het onderwijs) was de hoop gevestigd op een kenner uit het ziekenhuis Kuipers. Na een week in actie is deze al door de knieën.

Wat in 23 maanden niet gelukt is zal in in 24 maanden ook niet lukken. We moeten accepteren dat het virus onder ons is en bij ons hoort. GEEN enkel politiek statement kan daar iets aan veranderen. Het virus verdwijnt niet. We hadden gehoopt na 6 weken (semi)lockdown gewoon weer open is weer een deceptie voor Horeca, cultuur en theater. Dat had niet zo moeten zijn. Sorry dit Kabinet is al geheel door haar knieën gezakt. O, ja en het vertrouwen tussen landelijke en lokale politiek is in zijn geheel verdwenen. Je kunt er van alles van vinden maar buig niet mee.

Hans van Mourik,
raadslid gemeente Gorinchem
Zorg Voor Gorkum i.o.


Buurtweb Wijdschild heeft nieuw bestuur.

Afgelopen maandag heeft bestuursvoorzitter Hans van Mourik na 15 jaar de voorzittershamer van de Stichting Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl  overgedragen aan Marina Bonnemaijers. “Tussentijds zijn er wel eens eerder kandidaten geweest maar die haakte vervolgens weer na een aantal maanden af. Wachten was op enthousiaste mensen”, zegt Van Mourik. Die zijn dus nu gevonden. Naast Bonnemaijers komt ook Mirjam Haarsma als secretaris in het bestuur. Van Mourik is blij dat twee mensen enthousiast gevonden zijn die het willen overnemen van het bestuur.

Team Wijdschild is in 2005 gestart door Gemma Biesheuvel als kartrekker – met de allereerste Garage-sale – als vervolg op een vergelijkbare Sale in 1995 na de evacuatie van de gehele wijk door de dreigende watersnood. Vervolgens is in 2006 door van Mourik en Ivanka Petra de Stichting Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl opgericht. De stichting had als doel het promoten en bevorderen van de onderlinge communicatie in de wijk Wijdschild.

“Het organiseren ging vanuit de bewoners uit de wijk. De stichting zorgde steeds voor de communicatie en het contact met Wijkbeheer van de Gemeente Gorinchem. Halloween, een boekenmarkt en de Garage-sale als grootste publiekstrekker waren succesvol voor een mooie verbinding in de wijk”, vertelt van Mourik.

In de periode heeft Ivanka Petra haar taak van penningmeester/secretaris overgedragen aan Marjan de Ridder door het vertrek uit de wijk Wijdschild. “Samen met Rens de Groot en heel veel andere wijkbewoners hebben we dit voorgezet. Heel veel inzet zie je toch vaak weer op de zelfde schouders neerkomen. Goed voor nieuwe ‘bloed’ in de wijk”, zegt Van Mourik. Van Website naar social media is ook veel veranderd en er bij gekomen. Zo heeft wijkbewoner Annemarie Versloot de facebookpagina op zich genomen. Prachtige initiatieven.

Van Mourik wenst de nieuwe bestuursleden Marina Bonnemaijers en Mirjam Haarsma heel veel succes. Tevens veel dank aan alle mensen die de afgelopen 15 jaar belangeloos klaar stonden voor de stichting in welke vorm dan ook. Even was er er nog twijfel of van Mourik wel zou vertrekken als bestuurslid. Daarover is hij heel kort en duidelijk; “Als raadslid had ik het al druk, maar je wilt je taken als bestuurslid netjes overdragen en dat is nu gelukkig goed gelukt. Ik heb aangegeven dat ik het bestuur als achterwacht wil ondersteunen, maar dan niet meer met de verplichtingen als bestuurslid en gewoon als ondernemer en bewoner van Wijdschild”, aldus van Mourik.  

In coronatijd leer je je vrienden wel kennen.

Gisterenavond heb ik sinds lange tijd een tweep geblockd of in mijn woorden een tijdje op de Twitter-gang gezet. Even af laten koelen.

Social media is natuurlijk niet alleen maar lol en gezelligheid met je Facebook-vrinden, Instagram en tweeps en mijn kritische houding kan soms een gevoerde pennenstrijd opleveren. Daarbij kan ik wat ik ben (tevens fysiotherapeut) en doe als raadslid niet simpel loskoppelen van mij als persoon. Sommige tweeps plaatsen dan de tekst “tweets op persoonlijke titel”. Je twittert altijd met verantwoordelijkheid voor jezelf. Nu is een discussie mij niet vreemd, hou ook wel van een stevig en lekker debat, maar dan moet zo’n discussie wel oprecht blijven. En eigenlijk zijn de social-media niet erg geschikt voor een goede discussie. Van de andre kant je mag van mij niet verwachten dat ik berichten blijf uitsturen die misschien politiek of persoonsgebonden gewenst zijn. Er blijft altijd een afweging wat je dan uitstuurt.

Blijf Kritisch

Van mijn ouders, door mijn opleidingen (meet en regeltechnicus en fysiotherapie) en ook mede het volgen van vervolgstudies heb ik geleerd kritisch te blijven. Veel informatie tot je nemen en wat er wordt gebracht regelmatig tegen het licht houden. Iets wat ik als raadslid ook doe en dan afweeg. Paar regels daarbij:

Smeer NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander) en ANNA meenemen (Altijd Navragen, Nooit Aannemen).

Onderwerpen die momenteel veel onder de aandacht komen is alles wat draait om Corona. Ben geen ontkenner, ben gevaccineerd, heb 24/7 met een chirurgisch masker gelopen in de praktijk, diverse keren negatief getest en blijf afwegen wat we tot ons krijgen. Nieuwsitems die door sommige verdacht zijn beoordeel ik zeker zo kritisch als berichtgevingen van het kabinet. Is de berichtgeving helder, is deze compleet, kunnen we diverse onderdelen terugzien, zijn ze logisch om zo maar een aantal zaken te noemen. De Good-Guys (kabinet/OMT) tegen de Bad-Boys (complotdenkers en onheilsprofeten) verdeelt ons land in twee Corona-kampen. Eigenlijk spreekt niemand de volledige (virus)waarheid. “Het nog even”, maar dat is nu 18 maanden geworden. “Het niet verplicht stellen van vaccineren en testen” is inmiddels een verwarrende staatsrechtelijke brij geworden, van onsamenhangende hoeveelheid maatregelen zonder duidelijke betekenis en waarbij gemeenteraden nu ruim een volledig jaar zijn uitgeschakeld. Dat is vreemd voor een kabinet dat de hoeder moet zijn van onze grondrechten. Dit onderdeel is ook waarom ik als raadslid in verzet ben.

De Bad-Boy komen met theorieën aanzetten, soms met geloofsovertuiging, waarbij je je ook regelmatig afvraagt is dat nu zo. Als je nu weer terug gaat dat de aarde plat is dan gaat dat ook wel iets te ver, maar wat vind je dan van dat 100% het virus verslaan onmogelijk is dan hoef je geen complotdenker te zijn om dit zeer aannemelijk te vinden.
In de persconferenties van het kabinet zien we door Rutte, De Jonge en Grapperhaus een lichaamstaal die iets anders uitstraalt dan in woorden worden uitgesproken. Eigenlijk kijk ik nooit meer naar de persco’s en als ik kijk dan is het voor Irma. De tekst kan ik toch wel lezen, maar ook dan na 3x overlezen dan vraag je je af wat wordt er eigenlijk gezegd. Helemaal niets. Dus spreek dan niet te snel over een waarheid (over beleid voor een virus).

Dan komt de splitsing bij een mondkapje

Hoor je niet bij de één dan moet je wel voor de ander zijn en dat is nu precies waar de schoen bij deze twitterende persoon wringt. De persoon in kwestie geeft eerst aan je bent een wappie (dat is nog het minste want dat klinkt nog als een geuzennaam), “Roept maar wat? omdat de tweep niet direct op de wenken bediend wordt en na de block gaat de tweep vervolgens steun zoeken bij collega raadsleden, stemming maken en uit zich vervolgens uit zich dat in “Dat dat de Gorkummers vertegenwoordigd…”. Beetje bagger spuien dus.

Niet de eerste keer, maar blijft herhaaldelijk onredelijk stemming maken. Op de Twitter-gang dus.

Uit eerdere contacten vorig jaar was deze tweep al niet zo eens met mijn overdenkingen mbt Corona. Geen probleem op zich, maar ik kan en mag niet buigen voor mensen die ongenuanceerd een andere mening zijn toegedaan en mij dan dat wensen op te dringen. Ik hoor hier volledig vrij in te kunnen en mogen zijn. Als fysiotherapeut, als raadslid en als persoon mag ik hier niet voor buigen.

Enige wat we moeten doen is angst verslaan. En wel meteen. Dat wens ik iedereen en zeker mijn tweep op de gang toe.

Als de pieper gaat, dan staat de brandweer (m/v) direct paraat.

Zelf ben ik opgegroeid in een brandweergezin in Gorinchem. De beleving van pa Jilles en ook broer Rob was met de melding (de brandschel en later de pieper) werd alles uit de handen gegooid. Personeel van onze schoenenzaak stond klaar met brandweer-broek, -jas en -laarzen en pa snelde naar de kazerne in de Struisvogelstraat. Wie als eerste kwam was immers chauffeur. Ik vond dit als kind fantastisch en ook wel een beetje spannend.
Trainingen en oefeningen waren de oefenavonden van de vrijwillige brandweer Gorinchem. Dat merkte je over het algemeen niet. Hoogstens als de brandweer Buiten de Waterpoort lekker aan het spuiten was. Oefenen met de omgeving en het verkeer was er toen niet zo bij. Chauffeurs in die tijd zette toen door en dit heeft in sommige situaties geleid dat automobilisten in verwarring werden gebracht.

Afgelopen vrijdag en zaterdag werden we herhaaldelijk opgeschrikt in Gorinchem met een uitrukkende sirene en dat gebeurde ook al in februari van dit jaar.

Geen brand maar toch sirenes, brandweer oefent in regio Gorinchem

Lees verder

Welk vertrouwen brengt Corona voor onze samenleving

Hoogleraar vindt dat overheid burgers te weinig betrekt bij corona-aanpak: ‘Zelf nadenken wordt ontmoedigd’

Mijn wereld is nu als raadslid in de samenleving. Daar heb ik 2x voor gekozen door mee te doen aan de verkiezingen gemeenteraad. Weinig vertrouwen is ook niet mijn wereld maar wordt mij wel opgedrongen in deze coronatijd. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We hebben te maken met een samenleving, waar we niet meer met elkaar mogen samenleven. Mensen in eenzaamheid kunnen niet meer bezocht worden, verzorgingstehuizen volledig ingeënt mogen geen bezoek hebben. ‘sAvonds kon je niet naar een senior op bezoek wegens de avondklok (dat is nu een uurtje later), maar toch niet iedereen woont dicht bij zijn ouders.

Lees verder