Wie informeert nu wie

Proxsys Cup dat rond de jaarwisseling plaatsvindt, wordt de parkeertijd op het Wiardi Beckmanplein beperkt. Met die verkeersmaatregel wil de gemeente Gorinchem voorkomen dat bezoekers van het sportevenement de parkeerplaatsen op het plein bezet houden, waardoor winkelend publiek geen plaats kan vinden.
De maatregel betekent echter ook dat omwonenden in de laatste week van december en eerste week van januari een parkeerplek moeten zoeken achter het winkelcentrum of in een van de omliggende straten.
Als raadslid van de gemeente Gorinchem hebben we vernomen dat tenminste twee bewoners een parkeerboete van € 95 hebben ontvangen. Reden voor onze fractie om het proces nader te bekijken en vragen te stellen aan het college van B&W gemeente Gorinchem over deze tijdelijke maatregel. Een van de vragen die bij ons opkwam:
Hoe kan nu een evenement als de Proxsys Cup dat zo bekend is, leiden tot een boete van bewoners?
Om tot de formulering van vragen te komen hebben we de betrokkenen, de bewoners vragen gesteld.

Met de raadsvergadering met de raadsvergadering van 24 januari hebben we het college van van B&W ons verkennend onderzoek aangeboden.

We gaan er van uit zeker als je wat langer in Gorinchem woont dat regelmatig terugkerende evenementen wel bekend zullen zijn. De eerste reactie die ik van mensen ontving was onbegrip, want je moet toch immers wel weten dat de Proxsys Cup daar wordt gehouden. Bewoners verhuizen en ook daar zie je een vernieuwde groep bewoners. Wij hebben bewoners ontmoet die er 25 jaar wonen, maar ook mensen die er amper 4 weken wonen. En voor een relevant deel van de bewoners is gezien ons onderzoek onduidelijkheid rond het evenement en een tijdelijk ingestelde blauwe zone.

Hoe gaat de informatiestroom tijdens een tijdelijk event.

De vraag is ook wie gaat wie nu informeren? Is dat de gemeente, zoals de organisatie, in dit geval Proxsys Cup zelf aangeeft (die heeft immers een vergunning) of wordt dat in de toekomst in goed overleg werken aan duidelijke informatie. Zo wordt het voor iedereen een feestje.

• Wat opvalt is dat de meerderheid 80% die en reactie heeft gestuurd, weet dat de blauwe zone is ingesteld.
• 57% weet echter niet duidelijk wat de begin- en einddatum van deze maatregel is.
• Een kwart geeft aan wel eens de parkeerschijf vergeten heeft te plaatsen.
• 3 respondenten hebben een boete ontvangen, waarvan één is geseponeerd.
• Bewoners die er pas wonen zijn een beetje verrast.
• Kleine meerderheid geeft ook aan onvoldoende geïnformeerd te zijn rond de Prosxys Cup
• Uit de reacties in de vrije tekst blijkt dat omwonenden een sterke behoefte
hebben aan enige vorm van ontheffing in de vorm van een bewonerspas.
• Tevens zien we dat er meer leeft in de vorm van overlast. Ook in de wijk
achter de Oosterbliek hebben we mensen gesproken die spreken van
parkeeroverlast, waarbij eigen auto moeizaam geparkeerd kan worden.
• Bij navraag over de periode gaat het over 11 bekeuringen

Concrete vraag die we het college gevraagd hebben is de informatiestroom met organisaties bij soortgelijke evenementen nog eens goed te bekijken.

Advertenties

Twitter-Economie van de koude grond.

Beste heer Canoy,

De afgelopen dagen heb ik u wederom ontmoet via twitter. Daarna heb ik u ontmoet als lachende zorgeconoom die even wat ging vinden van de fysiotherapie bij RTLnieuws. U vergelijkt daar fysiotherapie met de warme bakker. En met een vrolijk gezicht bakt u de fysiotherapie in een keer bruin. 

Voor mij als fysiotherapeut is dit een klap in het gezicht, daar kom ik wel overheen, maar er zijn inmiddels meerdere (hobby)economen die over uw uitlatingen zijn gevallen. Waar haalt Canoy de wetenschap vandaan. Het lijkt mij zorgeconomie van de koude grond. 

Gelukkig heb ik meer verstand van fysiotherapie bedrijven en niet van zorgeconomie, maar uitingen over ons vak, de maat meten met een bulldozer is wat mij betreft unfair. U zou kunnen weten dat met een hoofd lachend in de media verschijnen iets van een reactie zou kunnen opleveren. Neerlandici hanteren daar nog steeds het spreekwoord: Wie de bal kaatst kan deze terugverwachten. 

U betiteld mij als boos. Ik ben niet boos, ik ben furieus op drie zorgverzekeraars VGZ, CZ en Achmea. Mail en brieven schrijven heeft NIETS uitgehaald. Driekwart jaar hebben veel collega’s – in schrapsessies (met andere beroepsgroepen) – overleggen etc etc intensief gespard met de BIG4 alleen Menzis heeft iets toegegeven. Zo horen zij niet met beroepsgroepen in de zorg om te springen. 

U neemt mij mee in een groep  “lieden die achter dat zorgfonds zitten”

Stop discussie op twitter en ga in gesprek

Ik weet van de plannen, echter één fonds was niet nodig geweest als de BIG4 eerlijk en correct overleg hadden gevoerd. Immers zorgverleners moeten het doen.

Daar waar we raakvlakken hebben kunnen we geïrriteerd raken. Er moet echter een mogelijkheid zijn om elkaar op een goed vlak te vinden. Ik bied u ook aan om in januari in gesprek te gaan met mij op het kantoor van het Genootschap te Amersfoort . We praten u bij als econoom, want je bent jong om nog wat op te steken.  

Neemt u de handschoen op, dan kunnen we ongenuanceerde discussie op twitter staken. 

Hans van Mourik orofaciaal fysiotherapeut

Ouderenzorg nog niet helder in het vizier bij de gemeente Gorinchem

claraBij de supermarkt in Oost kwam ik een bekende tegen. Ik vroeg, Hoe is het met je moeder van 90 jaar. Ze antwoorde dat ze is gevallen en zit nu in Papendrecht…. mogelijk komt ze nog terug naar Gorinchem. Als raadslid heb ik hier geen woorden voor, goed dat ik als mens iets mag terugzeggen.

Lees verder

Algemene beschouwingen op de keeper beschouwd.

AF44410B-7BC9-45BE-8453-B9420ABC8188Aan de orde het gemeentelijke huishoudboekje voor het komende jaar. Fractie VanMourik heeft de begroting bestudeerd en zullen onze bevindingen doorlopen en benoemen. De begroting 2019 is de financiële vertaling van de geplande activiteiten van college en de ambtelijke organisatie. We benadrukken de intentie in de verbinding met de college en niet-college dragende partijen.

Wat kun je in 5 minuten tijd kwijt?

Het zal geen verrassing zijn dat wij als fractie grote belangstelling hebben voor het Sociaal Domein wat ruim één derde uitmaakt van de totale uitgave.

Binnen het sociaal domein gaat het om zorgen vóór, zorgen dát en zorgen óver kinderen, mensen met een beperking, ouderen en andere kwetsbare groepen.
Mantelzorgers verdienen onze aandacht en zijn een onmisbare schakel in het zorgproces.
Lees verder

Het is eigenlijk 5 voor 12 met onze brievenbussen in Gorinchem

brievenbusHet is begrijpelijk dat als er minder post wordt gestuurd dat ook PostNL zich gaat aanpassen aan deze tijd en komt met de voorstellen voor de herschikking van de brievenbussen. Ik ben niet overtuigd dat PostNL kwetsbare groepen heeft ontzien. Sterker nog in eerste instantie heeft men het Gehandicapten Platform Gorinchem helemaal links laten liggen.  Voor het besluit van inkrimping heb ik begrip, maar niet voor de wijze waarop dit nu zo is gebeurd. Op zijn minst een zeer vreemde gang van zaken. Als mensen die behoren tot de kwetsbare groep nog meer moeite krijgen om iets in de bus te doen, gaat PostNL nog minder post verwerken.

We moeten het van verbinden hebben in Gorinchem.

Ik verzoek het reductieplan van brievenbussen te bevriezen (bussen worden volgende week anders geruimd). Tevens in overleg te gaan met SGPG (Gehandicapten Platform Gorinchem), wijkbeheer van de Gemeente Gorinchem (die hebben kennis van de structuur van de wijk) en eventueel wethouder die dan aansluit om nogmaals kritisch naar het plan te kijken. We moeten het van  verbinden hebben om het in Gorinchem te verbeteren. Zie ook brief aan  Koninklijke PostNL22062018

Deze brievenbus van PostNL verdwijnt

brievenbusNaar aanleiding van de briefPostNL-hah om de komende tijd het netwerk van brievenbussen aan te passen, is door mij gekeken naar de oude en nieuwe situatie in Gorinchem-Oost. Opvallend is dat in een aantal gevallen in woonwijken de brievenbus verdwijnt, terwijl op andere niet logische plaatsen een bus blijft bestaan. In Wijdschild aan de Hoofdwal verdwijnt de bus en aan de Spijksedijk (Gamma) blijft de bus staan. Senioren moeten hiervoor ruim een kilometer afleggen.

Brievenbussen verdwijnen zonder onderzoek

Lees verder

Twijfelt u nog?

De afgelopen 4 jaar heb ik met passie en plezier in de gemeenteraad gezeten. Samengewerkt als 1 van de 25 raadsleden aan een stad waar mijn hart bijna 60 jaar klopt. Als een ambassadeur heb ik de jeugdzorg met raadsleden in de regio goed op de kaart gezet en kan nog veel beter. We moeten verder…. Geen enkele ouder meer voor jeugdzorg eerst langs de rechter, door regelgeving én de uitvoering te laten anticiperen op wat kinderen echt nodig hebben. Ik ben blij dat we met Stadsbelang Gorinchem meegewerkt hebben aan een betere mobile bereikbaarheid in de binnenstad. Zo hebben we meer gedaan en punten aangescherpt, ouderenzorg, communicatie, duurzaamheid en steeds met de passie voor de stad. Als het in het belang is van de stad dan MOETEN we het doen. Met de 24 collega raadsleden is er zoveel wel gedaan, maar er is in Gorinchem nog heel veel meer te doen. Lees verder

Omdenken in de politiek

stem op de manAfgelopen dagen heb ik in verschillende wijken van Gorinchem (ook Dalem niet te vergeten) geflyerd. Ik heb diverse Gorcummers gesproken. Tevens nog wel wat mensen die erg boos en teleurgesteld waren. Na het soms zeer korte gesprek werd ook nog toegevoegd “en ik ga ook niet stemmen 😞

Ben je boos – Ga dan toch Stemmen

Afgelopen 4 jaar heb ik als raadslid heel veel geluisterd naar mensen in Gorinchem. Die boosheid en problemen kan ik niet altijd direct wegnemen, maar als ik weet wat je dwars zit kunnen we wel werken aan verbetering. Stem je niet op mij (het zou wel leuk zijn als je dat wel doet natuurlijk) ik blijf toch graag met je in gesprek. Daar ga ik sowieso mee door. Niet arrogant dat ik het beter kan, maar samen realistische doelen stellen en samen werken aan de stad.

Wat mij stemadvies betreft:
Stem gewoon op de vrouw of man, waar je ook mee praten kan!

Rectificatie was leuk geweest

Appels

Afgelopen week werd ik door een artikel verrast in het ADRivierenland. In rubriek smaakmakers was een van mijn voormalige politieke kompanen aan het woord. Het was wel een beetje te verwachten. Jammer dat het allemaal een beetje uit zijn verband was gerukt. De politieke partij, waarbij mijn vrouw de naam heeft bedacht (als een Actieve bijdrage voor Gorinchem) en geleverd, is een komeet geweest in het politieke spectrum in 2014.

Jammer dat het journalisten-duo even waarheidsvinding als journalistieke missie uit het oog waren verloren en de smaakmaker niet integer uit de verf kwam. In plaats daarvan was het eerder een populistische praatjesmaker. Voor veel lezers was het ook een onbegrijpelijk stuk, door mij als een betrokkene in het artikel aan te halen. Het was gewoon misplaatst.

Voor mij was er niks mis met de partij GA. De breuk zou nooit ontstaan zijn als de fractievoorzitter zich niet regelmatig als een ongeleid projectiel zou gedragen en gemaakte afspraken niet regelmatig zouden worden geschonden. Na 4 jaar zijn zaken nu eenmaal gelopen, zoals ze zijn gegaan. Rectificatie was leuk geweest, maar is wat mij betreft niet strikt nodig. Ik voel mij bijna 4 jaar uitstekend thuis bij Stadsbelang en de overige leden van de gemeenteraad van Gorinchem. Daar wil ik succesvol mee verder.

Lijsttrekkersdebatten

flyer_hansDe verkiezingen komen er aan. Voor de gemeenteraad wel te verstaan. De partijen zijn er lekker druk mee bezig. Morgenavond hebben we weer een debat. Het Vijfzinnen debat of is het vrijzinnig. De debatten zijn meestal zoveel waard voor zover de onderwerpen mogelijk interessant zijn voor de bezoekers van deze debatten. De meeste bezoekers weten al waar ze op gaan stemmen. En of ze nu smal bezocht worden of wat breder in de media komen (zoals het onlangs gehouden RTVRijnmond-debat) over het algemeen blijft het met lijsttrekkers zeer vlak.  Lees verder