In coronatijd leer je je vrienden wel kennen.

Gisterenavond heb ik sinds lange tijd een tweep geblockd of in mijn woorden een tijdje op de Twitter-gang gezet. Even af laten koelen.

Social media is natuurlijk niet alleen maar lol en gezelligheid met je Facebook-vrinden, Instagram en tweeps en mijn kritische houding kan soms een gevoerde pennenstrijd opleveren. Daarbij kan ik wat ik ben (tevens fysiotherapeut) en doe als raadslid niet simpel loskoppelen van mij als persoon. Sommige tweeps plaatsen dan de tekst “tweets op persoonlijke titel”. Je twittert altijd met verantwoordelijkheid voor jezelf. Nu is een discussie mij niet vreemd, hou ook wel van een stevig en lekker debat, maar dan moet zo’n discussie wel oprecht blijven. En eigenlijk zijn de social-media niet erg geschikt voor een goede discussie. Van de andre kant je mag van mij niet verwachten dat ik berichten blijf uitsturen die misschien politiek of persoonsgebonden gewenst zijn. Er blijft altijd een afweging wat je dan uitstuurt.

Blijf Kritisch

Van mijn ouders, door mijn opleidingen (meet en regeltechnicus en fysiotherapie) en ook mede het volgen van vervolgstudies heb ik geleerd kritisch te blijven. Veel informatie tot je nemen en wat er wordt gebracht regelmatig tegen het licht houden. Iets wat ik als raadslid ook doe en dan afweeg. Paar regels daarbij:

Smeer NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander) en ANNA meenemen (Altijd Navragen, Nooit Aannemen).

Onderwerpen die momenteel veel onder de aandacht komen is alles wat draait om Corona. Ben geen ontkenner, ben gevaccineerd, heb 24/7 met een chirurgisch masker gelopen in de praktijk, diverse keren negatief getest en blijf afwegen wat we tot ons krijgen. Nieuwsitems die door sommige verdacht zijn beoordeel ik zeker zo kritisch als berichtgevingen van het kabinet. Is de berichtgeving helder, is deze compleet, kunnen we diverse onderdelen terugzien, zijn ze logisch om zo maar een aantal zaken te noemen. De Good-Guys (kabinet/OMT) tegen de Bad-Boys (complotdenkers en onheilsprofeten) verdeelt ons land in twee Corona-kampen. Eigenlijk spreekt niemand de volledige (virus)waarheid. “Het nog even”, maar dat is nu 18 maanden geworden. “Het niet verplicht stellen van vaccineren en testen” is inmiddels een verwarrende staatsrechtelijke brij geworden, van onsamenhangende hoeveelheid maatregelen zonder duidelijke betekenis en waarbij gemeenteraden nu ruim een volledig jaar zijn uitgeschakeld. Dat is vreemd voor een kabinet dat de hoeder moet zijn van onze grondrechten. Dit onderdeel is ook waarom ik als raadslid in verzet ben.

De Bad-Boy komen met theorieën aanzetten, soms met geloofsovertuiging, waarbij je je ook regelmatig afvraagt is dat nu zo. Als je nu weer terug gaat dat de aarde plat is dan gaat dat ook wel iets te ver, maar wat vind je dan van dat 100% het virus verslaan onmogelijk is dan hoef je geen complotdenker te zijn om dit zeer aannemelijk te vinden.
In de persconferenties van het kabinet zien we door Rutte, De Jonge en Grapperhaus een lichaamstaal die iets anders uitstraalt dan in woorden worden uitgesproken. Eigenlijk kijk ik nooit meer naar de persco’s en als ik kijk dan is het voor Irma. De tekst kan ik toch wel lezen, maar ook dan na 3x overlezen dan vraag je je af wat wordt er eigenlijk gezegd. Helemaal niets. Dus spreek dan niet te snel over een waarheid (over beleid voor een virus).

Dan komt de splitsing bij een mondkapje

Hoor je niet bij de één dan moet je wel voor de ander zijn en dat is nu precies waar de schoen bij deze twitterende persoon wringt. De persoon in kwestie geeft eerst aan je bent een wappie (dat is nog het minste want dat klinkt nog als een geuzennaam), “Roept maar wat? omdat de tweep niet direct op de wenken bediend wordt en na de block gaat de tweep vervolgens steun zoeken bij collega raadsleden, stemming maken en uit zich vervolgens uit zich dat in “Dat dat de Gorkummers vertegenwoordigd…”. Beetje bagger spuien dus.

Niet de eerste keer, maar blijft herhaaldelijk onredelijk stemming maken. Op de Twitter-gang dus.

Uit eerdere contacten vorig jaar was deze tweep al niet zo eens met mijn overdenkingen mbt Corona. Geen probleem op zich, maar ik kan en mag niet buigen voor mensen die ongenuanceerd een andere mening zijn toegedaan en mij dan dat wensen op te dringen. Ik hoor hier volledig vrij in te kunnen en mogen zijn. Als fysiotherapeut, als raadslid en als persoon mag ik hier niet voor buigen.

Enige wat we moeten doen is angst verslaan. En wel meteen. Dat wens ik iedereen en zeker mijn tweep op de gang toe.

Als de pieper gaat, dan staat de brandweer (m/v) direct paraat.

Zelf ben ik opgegroeid in een brandweergezin in Gorinchem. De beleving van pa Jilles en ook broer Rob was met de melding (de brandschel en later de pieper) werd alles uit de handen gegooid. Personeel van onze schoenenzaak stond klaar met brandweer-broek, -jas en -laarzen en pa snelde naar de kazerne in de Struisvogelstraat. Wie als eerste kwam was immers chauffeur. Ik vond dit als kind fantastisch en ook wel een beetje spannend.
Trainingen en oefeningen waren de oefenavonden van de vrijwillige brandweer Gorinchem. Dat merkte je over het algemeen niet. Hoogstens als de brandweer Buiten de Waterpoort lekker aan het spuiten was. Oefenen met de omgeving en het verkeer was er toen niet zo bij. Chauffeurs in die tijd zette toen door en dit heeft in sommige situaties geleid dat automobilisten in verwarring werden gebracht.

Afgelopen vrijdag en zaterdag werden we herhaaldelijk opgeschrikt in Gorinchem met een uitrukkende sirene en dat gebeurde ook al in februari van dit jaar.

Geen brand maar toch sirenes, brandweer oefent in regio Gorinchem

Lees verder

Welk vertrouwen brengt Corona voor onze samenleving

Hoogleraar vindt dat overheid burgers te weinig betrekt bij corona-aanpak: ‘Zelf nadenken wordt ontmoedigd’

Mijn wereld is nu als raadslid in de samenleving. Daar heb ik 2x voor gekozen door mee te doen aan de verkiezingen gemeenteraad. Weinig vertrouwen is ook niet mijn wereld maar wordt mij wel opgedrongen in deze coronatijd. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. We hebben te maken met een samenleving, waar we niet meer met elkaar mogen samenleven. Mensen in eenzaamheid kunnen niet meer bezocht worden, verzorgingstehuizen volledig ingeënt mogen geen bezoek hebben. ‘sAvonds kon je niet naar een senior op bezoek wegens de avondklok (dat is nu een uurtje later), maar toch niet iedereen woont dicht bij zijn ouders.

Lees verder

Fijne Paasdagen

We moeten inmiddels leven met een diep geworteld wantrouwen naar elkaar. We vertrouwen het vaccineren niet, we moeten zelftesten uitvoeren die we ook niet vertrouwen. Wie naar de kerk gaat is ook niet te vertrouwen, journalisten ook dan maar niet. Jongeren verpesten het (we vergeten dat we jongere al een jaar alles ontzeggen).

Lees verder

Wie is raadslid Hans van Mourik

Wie is Hans van Mourik?

Hans van Mourik is een rasechte Gorcumer. Hij groeide op in een ondernemersgezin in de Westwagenstraat. Dagelijks beroep is fysiotherapeut en werken met mensen in Gorinchem. Hans is tevens trouwambtenaar.
Begonnen met Everdien Hamann met Gorcum Actief en de afgelopen jaren heeft hij zich ingezet als gemeenteraadslid voor Stadsbelang Gorinchem. Grote kans dat u hem bent tegengekomen bij het sociaal domein (jeugdwet, zorg en participatiewet). Het ligt hem na aan het hart. Afgelopen jaren heeft hij de meerdere gemeenten op één lijn gekregen voor onder andere de Jeugdzorg.
Goed contact met de burger is voor hem van groot belang. “Voor mij is het een uitdaging om de politiek dichter bij de burger en de burger dichter bij de politiek te brengen. Hij wil met burgers in contact blijven”, aldus zijn reactie

Waarom kiezen voor belang van de stad?

Lees verder

Raadslid in verzet.

Als raadslid ben ik in verzet en spreek mijn verontwaardiging uit over de repressie die door de landelijke overheid wordt uitgevoerd in onze maatschappij.

Ik ben raadslid geworden, omdat we het allerbeste willen voor onze inwoners en ondernemers van de gemeente. Sinds de Corona zie ik een jaar lang dat de onderdrukking volledig gestaafd wordt op basis van een OMT en virologen die zich ongehinderd kunnen bewegen zonder enige wetenschappelijke onderbouwing (het is een berg aan aannames) of zonder kennis van gevolgen voor het maatschappelijk veld. De economie ligt volledig stil.

Lees verder

Rust roest, zeker binnen het fysiotarief

Al 15 jaar ligt het tarief voor fysiotherapeuten vast en inmiddels na 15 jaar ver onder de kostprijs op een schamele 28,50 gemiddeld per zorgverzekeraar. Dit is verschillend per zorgverzekeraar met 3 kwartjes omhoog tot een paar euro en bij zilveren kruis als je 6 behandelingen of meer doet 13 euro omlaag. Het onderzoek is relatief hard dat als je 28€ per half uur afrekent je uitkomt middels index op 43€ na 16 jaar uitkomt.

De zorgverzekeraars daarentegen zien dit dus ook en willen niet meer betalen dan zo’n  2€ en dan zit je nog 15€ onder de kostprijs. Hier helpt een wedren naar kwaliteit, en de talloze vragenlijsten absoluut niet bij. KNGF, Keurmerk, FysioTop tot Fysiosamenwerkingsverbanden ten spijt, maar hebben naar eigen zeggen het beste register en/of kwaliteit in huis.

Lees verder

Komt er water in de sport-woestijn

Vandaag in Trouw, John Graat 20 juli 2020: Tienduizenden sporters met een beperking krijgen niet de goede hulp. Dus sporten ze maar niet.
Gelukkig na 35 jaar roepen in de woestijn, hebben we “water” gevonden. Beter is juiste hulp ipv goede hulp. 42 jaar met #amputees aan de slag en coach (Hans ondersteunt onbeperktsportiefbewegen).

Het aandragen van goede hulp is niet voldoende (“wij weten als overheid, zorgverzekeraar wat goed voor u is”) dit zou omgezet moeten worden naar de juiste en meest passende oplossing voor de betrokkenen. Mijn ervaring is dat er vaak verkeerde mensen zitten op posten van landelijke (sport) organisaties. Zo vaak en zoveel bijeenkomsten gehad met #NebasNSG (ook al weer tijdje verleden tijd), Kenniscentrum Sport & Bewegen, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vaak beterschap beloofd. Het loopt vaak vast op individuele punten.

Lees verder

Langs start ontvangt geen antwoord.

Bij de landelijke overheid is men sterk in het aanhouden van slogans, zoals – 1,5 meter blijft de norm -. Voor jongeren, die een relatie willen aangaan is dit absoluut onmogelijk, naar ouderen geen bemoedigende arm om de schouder onmenselijk en totaal sociaal emotioneel zeer zeer ongewenst. Mooie voorbeelden van: meer mensen in de auto, politie verwijst naar RIVM, RIVM naar ANWB. Ook op gebied van reizen (en wat noodzakelijk is bij oranje) verschuilt BuZa, achter RIVM en ambassades, vervolgens verschuilt RIVM weer achter haar websites, maar een helder antwoord komt er niet.

Spelregels zonder duidelijke uitleg.

Kortom, men is out off controle en we moeten over op het corona-ganzenbordspel. 6 stappen vooruit, anderhalve meter van elkaar, gemixt met Monopoly, want wie langs start komt ontvangt geen antwoord.

RIVM en BuZa lopen vast in eigen corona-dwaalspoor

Oresunds bro Malmö

Een aantal weken ben ik al zoekende, waarom het éne land van Europa (België, Italië en Spanje) toegankelijk is en Engeland en Zweden niet. Waar heeft buitenlandse zaken dit nu op gebaseerd.
Vorige week heb ik contact gehad met Consulair medewerker reisadviezen (Ministerie van Buitenlandse Zaken). De reactie….

Wij zijn geen autoriteit op het gebied van gezondheidszorg en kunnen daarom ook zelf geen specifiek gezondheidsadvies geven. Het RIVM heeft de kennis en de autoriteit wel en daarom verwijzen wij naar deze instantie. Zij geven het advies om nu nog niet naar Zweden te reizen. Daarnaast hebben wij via onze ambassade in Stockholm aan de Zweedse autoriteiten gevraagd waar er inhoudelijke en actuele informaties te vinden is die de Nederlandse reiziger kan gebruiken om zich informeren. …….

Lees verder