Hoera de WMO bestaat 10 jaar

hans_apr17Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Deze wet verplicht gemeenten burgers mogelijkheden te bieden om aan de samenleving deel te nemen. Sport en bewegen kan beschouwd worden als een van de mogelijkheden om te participeren. Daarnaast kan sport en bewegen prima aansluiten bij de Wmo – ook al maakt het er geen expliciet onderdeel van uit – als middel om maatschappelijke doelen te bereiken.

Wat hebben we in die 10 jaar nu bereikt. 
Lees verder

Zijn we 11 jaar vooruit met (on)beperkt sportief?

imageDe afgelopen week ben ik te gast geweest in Den Haag bij de Directie Sport van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het was een veldbijeenkomst over het thema “sporthulpmiddelen voor mensen met een (fysieke) beperking”. Met vereende krachten (zorgverzekeraar, gemeenten, sportloketten, revalidatiecentra, organisaties uit de gehandicaptensport en vele anderen) bespraken we

NOG AL WAT Kansen voor Sport en Bewegen LATEN LIGGEN

Lees verder

Busje komt zo

rollator_busOp 9 maart 2017 was in Dordrecht een Bijeenkomst Openbaar vervoer
DAV (Drechtstede-Alblassewaard-Vijfherenlanden) concessie ”Programma van eisen” . Aan de orde kwam de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder valide
reizigers; Als het om toegankelijkheid voor iedereen gaat staat dat wat mij betreft hoog op de agenda. Van de Gemeente Gorinchem was ik als enig raadslid in Dordrecht aanwezig.

In Gorinchem is de Lingewijk geruime tijd bekend dat de toegankelijkheid van het
openbaar vervoer te wensen over laat. Het probleem: een regionale bus heeft een
aantal onmogelijke opstapplaatsen aan de dijk. Naast het feit dat de bushaltes een

Motie was overbodig – reiziger nog niet geholpen

Lees verder

Beperkingen los je op en dan ben je kandidaat mis(s) 2017

Het spraakmakende programma de Mis(s) verkiezing is na 10 jaar terug op tv bij SBS6. Initiatiefneemster Lucille Werner presenteert de twee uur durende liveshow samen met Kees Tol. Een spannende verkiezingsstrijd, waarin vrouwen met een lichamelijke beperking strijden om de felbegeerde titel “Mis(s) met een “s” tussen haakjes 2017”.

Het zijn mensen die accepteren dat onvolmaakt-heden nu eenmaal bij het leven horen, wat ze juist in staat stelt om als mens te kunnen bloeien. Ze doen een beroep op een kracht waar mensen ‘zonder beperking’ vaak niet aan toekomen, aldus Lucille Werner

Lees verder