Lijsttrekkersdebatten

flyer_hansDe verkiezingen komen er aan. Voor de gemeenteraad wel te verstaan. De partijen zijn er lekker druk mee bezig. Morgenavond hebben we weer een debat. Het Vijfzinnen debat of is het vrijzinnig. De debatten zijn meestal zoveel waard voor zover de onderwerpen mogelijk interessant zijn voor de bezoekers van deze debatten. De meeste bezoekers weten al waar ze op gaan stemmen. En of ze nu smal bezocht worden of wat breder in de media komen (zoals het onlangs gehouden RTVRijnmond-debat) over het algemeen blijft het met lijsttrekkers zeer vlak.  Lees verder

de 56 dagen voor …. 17 meldpunten #jeugdzorg

Belang van de zorg voor jeugdzorg weten we inmiddels wel. Er gaat geen dag voorbij zonder een van de raadsleden in de brede regio zich buigt over inhoud of procedures betreft de jeugdzorg. Sinds gemeenten deze zorg naar zich toegeschoven hebben gekregen zijn veel collega raadsleden met een van de drie domeinen uit het sociaal gebied in de portefeuille in de weer om er iets van te vinden. We houden met elkaar stevig de vinger aan de pols.

de 56 dagen voor gemeenteraadsverkiezing

Wat nu van belang is dat we samen optrekken. Immers samen sta je sterker. Dit doen we ook. Al lijkt het soms dat we met een gezamenlijke gedachten om bijvoorbeeld een meldpunt op te zetten we straks te maken krijgen met 17 meldpunten. 31 januari praten wij bijvoorbeeld weer in Gorinchem met de raadsleden jeugdzorg uit 17 gemeenten hoe we dit nu het beste kunnen gaan aanpakken. Ook andere onderwerpen komen dan ter tafel.

De .. dagen voor de gemeenteraadsverkiezing 

is een dagboek tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018. Veel partijen / raadsleden zijn actief tot de verkiezingen. Ik vertrouw erop dat ik het afgelopen 4 jaar zichtbaar ben geweest voor stad en regio en daarom ga ik graag door,  #klaarvoor4jaar #verbinding en #samenwerken.

Volg mij ook op:

Twitter

Facebook

Zienswijze Jeugdzorg naast het afval.

hans_apr17Furieus was ik met het hamerstuk Raadszienswijze Begroting 2018 en opvatting Jaarstukken 2016 GR’en in de gemeenteraad van Gorinchem van 15 juni. In het raadsagendastuk werden de besluiten genomen van zeven gemeenschappelijke regelingen waaronder Avres, Dienst Gezondheid en Jeugd, Waardlanden, Gevudo, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Bureau Openbare Verlichting en Regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.

problematiek rond de jeugdzorg is te omvangrijk en te complex

Op geen enkele manier kon nog een opening gevonden worden om inhoudelijk te reageren in de gemeenteraad. In een van de voorgaande parallelsessies werd de Dienst Gezondheid en Jeugd ingeschoven naast de andere gemeenschappelijke regelingen. In mijn visie had dit zo niet gemogen. De problematiek rond de jeugdzorg is te omvangrijk en te complex om naast verlichting of afval te plaatsen. De dienst kampt met financiële te korten, wachtlijsten en een grote diversiteit aan problemen.

Lees verder

Een valse start van goed samenwerken

hans_poster_zorg - klein Bij de transitie (of overgang) van de hele “mikmak” (we noemen dat ook wel de transitie van de 3 sociale domeinen) van het rijk naar de gemeentes lijkt het of er steeds meer vragen opkomen. Een aantal landelijke partijen roepen steeds dat er gestopt moet worden met het hele proces. Vreemd genoeg vernemen we ook dat Rotterdam en Dordrecht al klaar zijn met de jeugdzorg en dat de andere gemeenten nog bezig zijn. Gorinchem is net begonnen. Aanstaande donderdag moet in de Gorinchemse gemeenteraad op diverse punten nog instemming gevraagd worden.

met kinderen ga je niet experimenteren

Ik begrijp best dat het een hele kluif is, Lees verder

Geen gehannes met Hans: naar Vuren opjagen

Iedere week laat fysiotherapeut Hans van Mourik uit Gorinchem zijn licht schijnen over allerhande zaken. Veel aandacht deze keer voor de jeugd van tegenwoordig!
Verboden toegang van 22:00 tot 07:00In september vorig jaar kwam het bericht “Een schoolplein is bedoeld voor kinderen om vrolijk en veilig met vriendjes te kunnen spelen. Tijdens en ook buiten schooltijd. Kinderen uit de buurt kunnen dan ook gerust op het schoolplein blijven spelen. Maar groepen jongeren die overlast geven, alcohol of drugs gebruiken en speeltoestellen of gebouwen vernielen zijn er niet meer welkom.” Dus er werd een verbodsbord geplaatst artikel 461.
Vandaag liep ik door de Gorinchem-Oost langs de Savornin Lohmanstraat en midden in de wijk zijn ook daar de verbodsbord artikel 461 geplaatst. Met alle goede bedoelingen om het probleem “te verplaatsen” – en meer bewegen heb ik op zich geen problemen mee – vraag ik mij wel af waar kun je het probleem van deze jongeren oplossen. Ik heb zelf ook 4 jongeren, maar is het de bedoeling dat we ze richting Vuren opjagen?
Graag tot ziens op @hendrikVM