Fijne Paasdagen

We moeten inmiddels leven met een diep geworteld wantrouwen naar elkaar. We vertrouwen het vaccineren niet, we moeten zelftesten uitvoeren die we ook niet vertrouwen. Wie naar de kerk gaat is ook niet te vertrouwen, journalisten ook dan maar niet. Jongeren verpesten het (we vergeten dat we jongere al een jaar alles ontzeggen).

Lees verder

Wie is raadslid Hans van Mourik

Wie is Hans van Mourik?

Hans van Mourik is een rasechte Gorcumer. Hij groeide op in een ondernemersgezin in de Westwagenstraat. Dagelijks beroep is fysiotherapeut en werken met mensen in Gorinchem. Hans is tevens trouwambtenaar.
Begonnen met Everdien Hamann met Gorcum Actief en de afgelopen jaren heeft hij zich ingezet als gemeenteraadslid voor Stadsbelang Gorinchem. Grote kans dat u hem bent tegengekomen bij het sociaal domein (jeugdwet, zorg en participatiewet). Het ligt hem na aan het hart. Afgelopen jaren heeft hij de meerdere gemeenten op één lijn gekregen voor onder andere de Jeugdzorg.
Goed contact met de burger is voor hem van groot belang. “Voor mij is het een uitdaging om de politiek dichter bij de burger en de burger dichter bij de politiek te brengen. Hij wil met burgers in contact blijven”, aldus zijn reactie

Waarom kiezen voor belang van de stad?

Lees verder

Langs start ontvangt geen antwoord.

Bij de landelijke overheid is men sterk in het aanhouden van slogans, zoals – 1,5 meter blijft de norm -. Voor jongeren, die een relatie willen aangaan is dit absoluut onmogelijk, naar ouderen geen bemoedigende arm om de schouder onmenselijk en totaal sociaal emotioneel zeer zeer ongewenst. Mooie voorbeelden van: meer mensen in de auto, politie verwijst naar RIVM, RIVM naar ANWB. Ook op gebied van reizen (en wat noodzakelijk is bij oranje) verschuilt BuZa, achter RIVM en ambassades, vervolgens verschuilt RIVM weer achter haar websites, maar een helder antwoord komt er niet.

Spelregels zonder duidelijke uitleg.

Kortom, men is out off controle en we moeten over op het corona-ganzenbordspel. 6 stappen vooruit, anderhalve meter van elkaar, gemixt met Monopoly, want wie langs start komt ontvangt geen antwoord.

Lijsttrekkersdebatten

flyer_hansDe verkiezingen komen er aan. Voor de gemeenteraad wel te verstaan. De partijen zijn er lekker druk mee bezig. Morgenavond hebben we weer een debat. Het Vijfzinnen debat of is het vrijzinnig. De debatten zijn meestal zoveel waard voor zover de onderwerpen mogelijk interessant zijn voor de bezoekers van deze debatten. De meeste bezoekers weten al waar ze op gaan stemmen. En of ze nu smal bezocht worden of wat breder in de media komen (zoals het onlangs gehouden RTVRijnmond-debat) over het algemeen blijft het met lijsttrekkers zeer vlak.  Lees verder

één op de drie ouders heeft veel moeite met zoeken passende Jeugdzorg

Samenwerken aan de stadDe Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Het voornaamste doel van de Jeugdwet is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter, Lees verder

de 56 dagen voor …. 17 meldpunten #jeugdzorg

Belang van de zorg voor jeugdzorg weten we inmiddels wel. Er gaat geen dag voorbij zonder een van de raadsleden in de brede regio zich buigt over inhoud of procedures betreft de jeugdzorg. Sinds gemeenten deze zorg naar zich toegeschoven hebben gekregen zijn veel collega raadsleden met een van de drie domeinen uit het sociaal gebied in de portefeuille in de weer om er iets van te vinden. We houden met elkaar stevig de vinger aan de pols.

de 56 dagen voor gemeenteraadsverkiezing

Wat nu van belang is dat we samen optrekken. Immers samen sta je sterker. Dit doen we ook. Al lijkt het soms dat we met een gezamenlijke gedachten om bijvoorbeeld een meldpunt op te zetten we straks te maken krijgen met 17 meldpunten. 31 januari praten wij bijvoorbeeld weer in Gorinchem met de raadsleden jeugdzorg uit 17 gemeenten hoe we dit nu het beste kunnen gaan aanpakken. Ook andere onderwerpen komen dan ter tafel.

De .. dagen voor de gemeenteraadsverkiezing 

is een dagboek tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018. Veel partijen / raadsleden zijn actief tot de verkiezingen. Ik vertrouw erop dat ik het afgelopen 4 jaar zichtbaar ben geweest voor stad en regio en daarom ga ik graag door,  #klaarvoor4jaar #verbinding en #samenwerken.

Volg mij ook op:

Twitter

Facebook

Vertrouwen komt te voet en gaat per Ferrari

DSC_0223De eerste stappen in de gemeentepolitiek heb ik precies 4 jaar geleden gezet met de voorbereidingen voor de verkiezing van 2014. Houden van onze stad, Gorinchem, daar wilde ik het zeker voor gaan doen. Mijn allergrootste wens is een raadslid zijn, die bruggen kan slaan tussen de burger en de politiek. Gorinchem moest weer leven!

In contact blijven met de inwoners is heel belangrijk. Met mensen in gesprek gaan, die mogelijk niet altijd zo positief zijn over Gorinchem en de politiek. Natuurlijk maken mensen, die ook enthousiast zijn voor onze stad mij extra vrolijk. Daarbij moet je de burger met een kritische blik niet uit het oog verliezen. Dan moet je de inwoner (ook mensen die in onze stad werken of op bezoek zijn) zeker serieus nemen. Eigenlijk zijn kritische opmerkingen vaak een gratis cadeautje voor de politiek. Steeds weer proberen dat mensen voor de stad gaan. Met een blik op de toekomst, zoals we ook kijken naar de visie van onze stad GO2032.

“Ik vind het belangrijk dat je aanwezig en zichtbaar bent”
Steeds vaker begin ik te begrijpen dat mensen het vertrouwen in de politiek kunnen verliezen. Het vertrouwen dat te voet komt en te paard gaat. In deze tijd waar de sociale media sneller gaat dan het geluid, schiet het vertrouwen aan ons voorbij zo snel als een Ferrari. Juist op die momenten, dat verwachtingen hoog gespannen zijn en het contact met de burger dreigt te verliezen, moet je zeker als raadslid aanwezig zijn. Voor deze mensen is het een gevoel van “ik word niet gehoord”. Niet wegduiken voor een moment van kritiek. Durf het gesprek aan te gaan en je voelt waar de pijn van de teleurstelling zit. Inwoners weten zelf wel wat het beste voor hen is en dat hoef ik ze niet te vertellen. Ik kan wel op een tal van onderwerpen helpen; met zorg voor jeugd, zorg voor ouderen, goede verbinding tot glasvezel toe, maar vooral zichtbaar zijn als raadslid. Er zijn als het er op aan komt. Samen en met elkaar.

Hans van Mourik……. Graag tot ziens op twitter @hendrikVM

Of facebook.com/HansDePolitiekIn

Zienswijze Jeugdzorg naast het afval.

hans_apr17Furieus was ik met het hamerstuk Raadszienswijze Begroting 2018 en opvatting Jaarstukken 2016 GR’en in de gemeenteraad van Gorinchem van 15 juni. In het raadsagendastuk werden de besluiten genomen van zeven gemeenschappelijke regelingen waaronder Avres, Dienst Gezondheid en Jeugd, Waardlanden, Gevudo, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Bureau Openbare Verlichting en Regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.

problematiek rond de jeugdzorg is te omvangrijk en te complex

Op geen enkele manier kon nog een opening gevonden worden om inhoudelijk te reageren in de gemeenteraad. In een van de voorgaande parallelsessies werd de Dienst Gezondheid en Jeugd ingeschoven naast de andere gemeenschappelijke regelingen. In mijn visie had dit zo niet gemogen. De problematiek rond de jeugdzorg is te omvangrijk en te complex om naast verlichting of afval te plaatsen. De dienst kampt met financiële te korten, wachtlijsten en een grote diversiteit aan problemen.

Lees verder

Waar gaan we met moeder of opa naar toe?

claraHet bericht komt hard aan: “Verzorgingshuis St. Clara aan de Wijnkoperstraat in Gorinchem gaat dicht”. Het is een besluit dat genomen is, terwijl het Open Huis in St. Clara een klein jaar geleden nog uitstekend bezocht werd. Het 50 jarig bestaan werd in juli nog gevierd.

De sluiting van St. Clara maakt deel uit van “een groter plan waarbij Rivas in zijn huizen specifieke zorg gaat aanbieden”. Het is mij helaas onbekend hoe groot dit plan is. En een reactie dat bewoners van Clara wel opgevangen worden in Huize Steijndeld stelt mij niet gerust. Er is overleg met Poort6 voor eventuele andere mogelijkheden. Tijdens een eerder gehouden raadsbijeenkomst is mij duidelijk dat zorg binnen Poort6 geen corebusiness is.

Kortom: hoe verloopt het met de levensbestendige woonzorg voor onze senioren.

Lees verder