Fijne Paasdagen

We moeten inmiddels leven met een diep geworteld wantrouwen naar elkaar. We vertrouwen het vaccineren niet, we moeten zelftesten uitvoeren die we ook niet vertrouwen. Wie naar de kerk gaat is ook niet te vertrouwen, journalisten ook dan maar niet. Jongeren verpesten het (we vergeten dat we jongere al een jaar alles ontzeggen).

Lees verder

de 56 dagen voor …. 17 meldpunten #jeugdzorg

Belang van de zorg voor jeugdzorg weten we inmiddels wel. Er gaat geen dag voorbij zonder een van de raadsleden in de brede regio zich buigt over inhoud of procedures betreft de jeugdzorg. Sinds gemeenten deze zorg naar zich toegeschoven hebben gekregen zijn veel collega raadsleden met een van de drie domeinen uit het sociaal gebied in de portefeuille in de weer om er iets van te vinden. We houden met elkaar stevig de vinger aan de pols.

de 56 dagen voor gemeenteraadsverkiezing

Wat nu van belang is dat we samen optrekken. Immers samen sta je sterker. Dit doen we ook. Al lijkt het soms dat we met een gezamenlijke gedachten om bijvoorbeeld een meldpunt op te zetten we straks te maken krijgen met 17 meldpunten. 31 januari praten wij bijvoorbeeld weer in Gorinchem met de raadsleden jeugdzorg uit 17 gemeenten hoe we dit nu het beste kunnen gaan aanpakken. Ook andere onderwerpen komen dan ter tafel.

De .. dagen voor de gemeenteraadsverkiezing 

is een dagboek tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018. Veel partijen / raadsleden zijn actief tot de verkiezingen. Ik vertrouw erop dat ik het afgelopen 4 jaar zichtbaar ben geweest voor stad en regio en daarom ga ik graag door,  #klaarvoor4jaar #verbinding en #samenwerken.

Volg mij ook op:

Twitter

Facebook

Subsidie verstrekken of verkrijgen

De één noemt het vergelijken van appels met peren en ik noem het gewoon meten met twee maten.

Hans_van_Mourik (1)Vanavond is in de gemeenteraad De transformatie van Sociaal cultureel werk naar ‘Meedoen’ aan de orde geweest. Het belang van preventie, eigen kracht en versterken van burgerkracht staat centraal. Een groter beroep wordt gedaan op de inzet van het eigen netwerk en informele zorg. Professionele zorg is minder vanzelfsprekend. Alleen de druk bij de vrijwilliger wordt hierdoor wel groter.

Voor Stadsbelang heb ik het woord gevoerd. Naast het lezen van de stukken heb ik meerdere malen contact gehad met mensen van diverse instanties. Sommige locaties lopen de processen goed zoals in De Rozenobel, De Bogerd en De welzijnsruimte in het Gildenplein. Bij De Haarhorst , De Elzenhof loopt het wat moeizamer en heb ik ook persoonlijk contact opgenomen.

Dat noem ik nog eens meten met twee maten.

Voor de vergadering heb ik de onderliggende stukken gelezen (mail, verslagen etc. waar geheimhouding op rust). Wat opvalt zonder de inhoud te bespreken;

  • Het zijn flarden en fragmenten en alles behalve complete documenten
  • Het is geen doorgaande lijn in het proces per locatie
  • Het is geen geheel met alle locaties.
  • In een aantal gevallen lijkt de subsidie op “een sigaar uit eigen doos” (subsidie komt als huur weer terug)
  • Graag zou ik willen wensen om positieve berichten te melden, maar het is geen proces waar Stadsbelang zo vrolijk van wordt.

In de vergadering is een motie door Groen Links ingebracht, waarbij node het actueel en modern subsidiebeleid werd gemist. De raad roept het college op nog dit kalenderjaar met een nieuw subsidiebeleid te komen. Raadsbreed is de motie aangenomen. College gaf aan daar (wegens personele bezetting) niet helemaal aan tegemoet denkt te kunnen komen.

Vreemd:

In één van de stukken gedateerd op 24 mei 2016, gestuurd aan een van de participanten, was de eis neergelegd voor het verkrijgen van de subsidie, om in oktober een verslag over mei t/m september te presenteren. Wat een professionele ambtelijke organisatie in 7 maanden niet voor elkaar krijgt aan te geven hoe subsidie wordt verstrekt, moet een vrijwilligersorganisatie in 4 maanden regelen om de subsidie te verkrijgen. Dat noem ik nog eens meten met twee maten.

Mijn armen zijn te kort – toch stug doorvragen

imagesGisteren 26-3 in de raad is de informatiebrief van het college behandeld over het budget transitie Jeugdhulp 2015.

De problemen houden niet op, althans niet vanzelf. Het is een bekend stukje uit de song van het AMHK (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) wat nu uitgevoerd worden voor Veilig Thuis http://www.vooreenveiligthuis.nl. De stroom aan vragen houden ook niet op.

4 veiligthuisorganisaties in Provincie Zuid Holland zouden kunnen samenwerken.

Lees verder

Brief LHV als een konijn uit de hoge hoed.

hoedkonijnVragen in de raadsbijeenkomst 10-03-15 n.a.v. de ingekomen stukken februari / maart 2015 Brief LHV Huisarts en zorg – Transitie jeugd- en ouderenzorg 339380 18.02.2015

Dank u voorzitter….. De LHV schrijft de gemeente een brief over transitie van jeugdwet en ouderen. Voor de goede orde, de LHV is geen pluimvee- en knaagdierenvereniging, maar toch komt deze brief als een konijn uit de hoge hoed.
Namens Stadsbelang vind ik dat vreemd. In de aanloop naar 1 januari hebben we herhaald gesproken over een goede voorbereiding en heb ik aangedrongen om een goed contact te leggen met het hele zorgnetwerk in Gorinchem.

Nu worden wij als raad in de klankbordgroep wel geïnformeerd, maar kennelijk wordt het netwerk van zorgverleners niet goed opgelijnd. Het verslag van de raadsbijeenkomst van 9 september kunt u lezen. Lees verder

Sleutelkastje werkt als rode lap op inbrekers

sleutelkastje

Tijdens een bijeenkomst in 2014 met politie, brandweer, veiligheidsregio en raadsleden heb ik het al eens aan de orde gebracht, het sleutelkastje voor de thuiszorg. Werkt dat nu niet als een signaal naar buiten dat op dat adres een kwetsbare oudere woont? 

Ouderen die een sleutelkastje naast de voordeur plaatsen voor de thuishulp, moeten daar niet op bezuinigen. ‘Een beetje blik’ hebben inbrekers snel gekraakt (Novum). 

Waren dat er in 2012 nog 200 ouderen die de dupe van inbraken waren, in 2014

Lees verder

The day before 33e UN-International Day Of Persons With Disabilities

Wethouder Hans Freije (re) neemt het starterspakket in ontvangst.

Wethouder Hans Freije (re) neemt het starterspakket in ontvangst.

Aan de vooravond van de Wereld Gehandicapten Dag op 3 december heb ik Wethouder Hans Freije symbolisch een starterspakket aangeboden. Met de dag draait het om het leggen van verbindingen tussen mensen met en zonder beperking. Dit zorgt voor wederzijds begrip en opent nieuwe deuren. Sportverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen maar ook individuele burgers, ondernemers, wetenschappers en politici verspreid over heel Nederland organiseren allerlei activiteiten binnen de domeinen: Werk en Inkomen, Sport en Vrije Tijd, Kunst en Cultuur en Natuur en Milieu. Dit jaar kent de 7e Wereld Gehandicapten Dag het volgende Nationale en Regionale programma.

Morgen organiseert Stichting Gdag de Nationale editie in Leiden georganiseerd. Ik heb al Lees verder

Het genootschap voor fysiotherapie staat in brand!

Dit jaar is het volledige KNGF bestuur opgestapt en nu stapt ook nog eens de directie op. “Nieuwe bezems vegen schoon”, zou je kunnen zeggen, maar is het gemiddeld lid van de eens zo sterke organisatie daar nu wel mee gediend.

Wat leden tot heden hebben geconstateerd is een ratjetoe aan beleidsplannen. Inmiddels Lees verder

Ebola en de lokale interventie

EbolaDe infectieziekte Ebola is momenteel erg in de media. Best begrijpelijk, want het is een moeilijk te bestrijden infectieziekte. Goede voorzorgsmaatregelen treffen is zeer belangrijk. Op 31 oktober j.l. schreef minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De strekking van het verhaal was, “De voorbereidingen op een mogelijke patiënt met ebola in Nederland lopen goed”. Strekking van het verhaal is dat er lokaal nog flink aan getrokken moest worden.

Het(OMT) Outbreak Management Team onder leiding van het RIVM is bijeen geweest. Lees verder

Zorg rond de zorg goed overgekomen

Het zijn burgers geen patiënten

Het zijn burgers, geen patiënten

Wat zo belangrijk in de transitie voor het komend jaar is, is dat juist de niet-medische gegevens van onze burgers niet op straat komen te liggen.  Dan maak je je zorgen over de privacy van de inwoner in de ruimste zin van het woord.

“Het zijn burgers, geen patiënten”

Pas als je een behandelovereenkomst hebt ben je formeel een patiënt. Daarom begrijp ik de discussie ook niet over medische dossiers. Deze zijn geborgd in het systeem van de (para)medicus. Als je er wat dieper op ingaat dan komt Lees verder