Subsidie verstrekken of verkrijgen

De één noemt het vergelijken van appels met peren en ik noem het gewoon meten met twee maten.

Hans_van_Mourik (1)Vanavond is in de gemeenteraad De transformatie van Sociaal cultureel werk naar ‘Meedoen’ aan de orde geweest. Het belang van preventie, eigen kracht en versterken van burgerkracht staat centraal. Een groter beroep wordt gedaan op de inzet van het eigen netwerk en informele zorg. Professionele zorg is minder vanzelfsprekend. Alleen de druk bij de vrijwilliger wordt hierdoor wel groter.

Voor Stadsbelang heb ik het woord gevoerd. Naast het lezen van de stukken heb ik meerdere malen contact gehad met mensen van diverse instanties. Sommige locaties lopen de processen goed zoals in De Rozenobel, De Bogerd en De welzijnsruimte in het Gildenplein. Bij De Haarhorst , De Elzenhof loopt het wat moeizamer en heb ik ook persoonlijk contact opgenomen.

Dat noem ik nog eens meten met twee maten.

Voor de vergadering heb ik de onderliggende stukken gelezen (mail, verslagen etc. waar geheimhouding op rust). Wat opvalt zonder de inhoud te bespreken;

  • Het zijn flarden en fragmenten en alles behalve complete documenten
  • Het is geen doorgaande lijn in het proces per locatie
  • Het is geen geheel met alle locaties.
  • In een aantal gevallen lijkt de subsidie op “een sigaar uit eigen doos” (subsidie komt als huur weer terug)
  • Graag zou ik willen wensen om positieve berichten te melden, maar het is geen proces waar Stadsbelang zo vrolijk van wordt.

In de vergadering is een motie door Groen Links ingebracht, waarbij node het actueel en modern subsidiebeleid werd gemist. De raad roept het college op nog dit kalenderjaar met een nieuw subsidiebeleid te komen. Raadsbreed is de motie aangenomen. College gaf aan daar (wegens personele bezetting) niet helemaal aan tegemoet denkt te kunnen komen.

Vreemd:

In één van de stukken gedateerd op 24 mei 2016, gestuurd aan een van de participanten, was de eis neergelegd voor het verkrijgen van de subsidie, om in oktober een verslag over mei t/m september te presenteren. Wat een professionele ambtelijke organisatie in 7 maanden niet voor elkaar krijgt aan te geven hoe subsidie wordt verstrekt, moet een vrijwilligersorganisatie in 4 maanden regelen om de subsidie te verkrijgen. Dat noem ik nog eens meten met twee maten.

Stadsbelang toonde belangstelling voor Gorcum Actief

Jansen en Janssen gefotografeerd door GP-foto

Jansen en Janssen gefotografeerd door GP-foto

Zaterdag was dé grote dag voor Jansen en Janssen. De carnavalsoptocht van Bliekenstad. Dit jaar een eerbetoon aan de jongens van Tangarine, de tweeling die de afgelopen maanden de bij de Wereld Draait Door (#DWDD) het progamma opluisterde.

We waren lekker bezig met onze act als Jansen en Janssen. Lees verder

31 De verkiezingen komen steeds dichterbij

DSC_0371_pasfMet deze dagelijkse stukjes probeer ik steeds dichter bij 19 maart te komen. We hebben met Gorcum Actief alles met elkaar doorgesproken. De meeste kandidaten zijn ook voor het eerst op de straat geweest om te flyeren. Nou die waaien er gewoon naar toe. Vandaag ook contact gehad met de redactie van een krant om een interview te houden.

Het is net geen gesneden koek. Ik ben wel gewend om een Lees verder

32 Valentijnsdag met Welzo.nu

Constance Kerkhoff en Delshad Idris Ali

Constance Kerkhoff en Delshad Idris Ali

Het afgelopen jaar heb ik een bijzonder man ontmoet, Delshad, die als maar aandacht vraagt voor bijzondere dingen in de samenleving. Vorig jaar met de burgerinitiatieven heb ik hem al eens ontmoet en hij blijft maar aandacht vragen. Maar op een bijzonder leuke manier. Hij is zeer bescheiden en verontschuldigt zich regelmatig voor de acties die hij onderneemt. Samen met Constance Kerkhoff heeft hij Lees verder

44 Als de vraag zo komt dan moet je eens de handschoen oppakken

AD_fred_delgauw

We zijn nog maar een partij in wording maar ik voel toch wel de druk als je leest “De lokale politiek is veel te vaak bang en visieloos”. Dat is volgens Fred Delfgaauw in adrivierenland. We zijn een jonge nieuwe politieke partij – GorcumActief. De handschoen willen we voor cultuur al oppakken. Lees verder

Now the culture monkey comes out of the sleeve!

2010-11-12-13 en nu ook voor 2014 zijn in Gorinchem hele bijzondere jaren. We praten over cultuur en de ontwikkeling daarvan. In 2011 wordt een aanvang gemaakt met de  cultuurnota. Hierin stel je een visie centraal, bedenk je een missie en daar zet je beleid op.

We tillen cultuur over de verkiezingen.

We tillen cultuur over de verkiezingen.

In 2013 komt er een visie die niemand begrijpt en vervolgens wordt er een nieuwe visie geschreven. Een aanpassing van het geheel. En weer begrijp niet alleen ik, maar vele anderen deze nota ook weer niet. Veel vragen werpt het op. Een huis van inspiratie – waarin van alles gaat gebeuren, een ideeën makelaar (wordt spreekkamer), het cultuur gebeuren in Gorinchem lijkt sterk op het na-apen wat in Zwolle heeft plaatsgevonden 2005 (makelaar met een verbuiging tot een spreekkamer) en het na-apen van Nijmegen in 2010. Lees verder