Geen gehannes met Hans Politieke les 1: Bereikbaarheid in de politiek:

Wat je zegt moet je ook doen. Dat heb ik geleerd van mijn ouders en leer ik ook weer aan onze 4 jongens. Politiek is een langst lopende verwachting over mij van mensen in mijn omgeving.  “Jij moet de politiek in”, werd mij verteld. Binnenkort starten allerlei cursussen over de gemeentepolitiek. Ben altijd een beetje autodidact geweest en ben dus dan ook zelf maar vast begonnen.
Beetje geprikkeld door mijn volgers op Twitter, waaronder ‏@ninemams en @EeuwitKlink ben ik sneller dan bedoeld maar eens begonnen aan de studie gemeentepolitiek.

Aansluiten bij een bestaande partij  of zelf iets ontwikkelen.
Steekwoorden voor de ambities. Zorg, eenzaamheid, tolerantie, samenhang, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en ondernemen. “Bijna als CDA” reageerde mijn “leermeester-bestuurskunde” Eeuwit op twitter, terwijl ik met de zorg beter bij de SP zit. Maar met ondernemen beter bij de VVD. Ik voel mij nu al verscheurd worden door de partijen in Gorinchem. Dan maar onderdelen als bereikbaarheid en betrokkenheid.

Hoe zit het met de sociale media in Gorinchem. 
Uit een onderzoek afgelopen zomer van 2012 van @GemeenteBuzz blijkt dat  Gorinchem op twitter volgers en vrienden kent en is de stand van zaken, zoals de gemeente dat heeft opgegeven:
Aantal Twitteraars met Gemeente als locatie 673
Totaal aantal Twitteraars in de Gemeente 2692
Aantal volgers 1550 (actueel 2325)
Aantal vrienden 39 (maar dit is eigenlijk van facebook)

De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden verdeeld over 9 partijen. Uit mijn “studie onderzoek” blijkt verder dat  43% van de raadsleden geen twittercontact hebben of onduidelijk daarover zijn en 2 raadsleden hebben wel een account maar maken daar geen actief gebruik van.

Van de raadsleden hebben Hafid Chaaby, Gemma Biesheuvel, Frank Duijnhouwer,  Ibrahim Elmaci, Ali Koçak, Gerda Soudain, Jaap Wientjes, Marjo Molengraaf, Frank Barth,  en Hannie Hania geen herkenbaar twitteraccount.
De raadsleden: Eva Dansen, Ronald van Luijk,  zijn aanwezig maar niet actief op twitter.
De raadsleden: Pierre Schefferlie, Cees Van der Roest, Attie Mager, Henny Bax, Marcel Wildschut zijn wel ‏aanwezig maar niet heel politiek-actief op twitter.

Van de 9 partijen in Gorinchem zijn alle partijen redelijk bereikbaar met een of twee raadsleden of een partij-acount. Twee raadsleden hebben noch een persoonlijk twitteraccount, noch een actief partij-account    @stadsbelang0183 en de SGP hebben min of meer geen actief media-contact. SGP heeft dan weer het voordeel van een lijstverbinding met @CUgorinchem

Conclusie: 75 % gemeenteraad is niet bereikbaar.
Op social-media gebied zijn slechts 1 op de 4 gemeenteraadsleden actief op twitter en bereikbaar voor zijn of haar achterban.
De top wordt slechts gevormd door 6 twitteraars. Actueel en politiek-actief op twitter zijn  @ITekir (50), @renatevanmaaren (250), @jtehoogesteger (490), @ingeborgstam (537), @RutgervBreemen (700) met  @ninemams (8900) als ongekroonde Twitter-Koningin van Gorinchem.

Wethouders en gemeentemail
Van de wethouders zijn Arnie Faro en Marcel Doodkorte (sinds 7 maart 2013) actief, de wethouders  Arjen Rijsdijk en Jack Oostrum  zijn niet zichtbaar (op twitter).
Opgemerkt moet wel worden dat  het onderzoek zich alleen op twittergebied heeft plaatsgevonden. Contact met gemeenteraadsleden loopt uiteraard niet alleen via twitter. Uit een onlangs door mij gestuurde mail aan de gemeenteraad kwamen reacties van  Marjo Molengraaf, Nanine van Dalen, Gemma Biesheuvel en  Hannie Hania. De reacties op email is met 17% van de raadsleden nog beroerder gesteld.

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezing in 2014 is er nog door de politieke partijen nog een slag te slaan. Mogelijk dat ik de politici hierin nog wat kan leren.

Hannes – Student open universiteit politiek van Gorinchem, afdeling bestuurskunde 😉 (als die er was dan zat ik erop)

gemeente lijst twitteraccounts 

Graag tot ziens op @hendrikVM