De Gorinchemse Uitdaging — BliekenBus.nl

De Gorinchemse Uitdaging is een lokaal bedrijvennetwerk dat onbenut potentieel bij bedrijven koppelt aan maatschappelijke organisaties met behoefte aan materialen, middelen en menskracht. Vraag en aanbod worden met gesloten beurzen uitgewisseld.

via De Gorinchemse Uitdaging — BliekenBus.nl

Subsidie verstrekken of verkrijgen

De één noemt het vergelijken van appels met peren en ik noem het gewoon meten met twee maten.

Hans_van_Mourik (1)Vanavond is in de gemeenteraad De transformatie van Sociaal cultureel werk naar ‘Meedoen’ aan de orde geweest. Het belang van preventie, eigen kracht en versterken van burgerkracht staat centraal. Een groter beroep wordt gedaan op de inzet van het eigen netwerk en informele zorg. Professionele zorg is minder vanzelfsprekend. Alleen de druk bij de vrijwilliger wordt hierdoor wel groter.

Voor Stadsbelang heb ik het woord gevoerd. Naast het lezen van de stukken heb ik meerdere malen contact gehad met mensen van diverse instanties. Sommige locaties lopen de processen goed zoals in De Rozenobel, De Bogerd en De welzijnsruimte in het Gildenplein. Bij De Haarhorst , De Elzenhof loopt het wat moeizamer en heb ik ook persoonlijk contact opgenomen.

Dat noem ik nog eens meten met twee maten.

Voor de vergadering heb ik de onderliggende stukken gelezen (mail, verslagen etc. waar geheimhouding op rust). Wat opvalt zonder de inhoud te bespreken;

  • Het zijn flarden en fragmenten en alles behalve complete documenten
  • Het is geen doorgaande lijn in het proces per locatie
  • Het is geen geheel met alle locaties.
  • In een aantal gevallen lijkt de subsidie op “een sigaar uit eigen doos” (subsidie komt als huur weer terug)
  • Graag zou ik willen wensen om positieve berichten te melden, maar het is geen proces waar Stadsbelang zo vrolijk van wordt.

In de vergadering is een motie door Groen Links ingebracht, waarbij node het actueel en modern subsidiebeleid werd gemist. De raad roept het college op nog dit kalenderjaar met een nieuw subsidiebeleid te komen. Raadsbreed is de motie aangenomen. College gaf aan daar (wegens personele bezetting) niet helemaal aan tegemoet denkt te kunnen komen.

Vreemd:

In één van de stukken gedateerd op 24 mei 2016, gestuurd aan een van de participanten, was de eis neergelegd voor het verkrijgen van de subsidie, om in oktober een verslag over mei t/m september te presenteren. Wat een professionele ambtelijke organisatie in 7 maanden niet voor elkaar krijgt aan te geven hoe subsidie wordt verstrekt, moet een vrijwilligersorganisatie in 4 maanden regelen om de subsidie te verkrijgen. Dat noem ik nog eens meten met twee maten.

Sportbonden trekken steeds vaker een te grote broek aan.

rolsthDe afgelopen 40 jaar loop ik zo actief in de gehandicaptenwereld rond. Inmiddels heb ik heel veel mensen ontmoet die met de grootste intentie en betrokkenheid hun beste beentje (wel leuk voor een geamputeerde) willen voorzetten. In toenemende mate zie ik dit ook op het sportniveau ontwikkelen. De hoge aaibaarheidsfactor voor de gehandicaptensport loopt, als de paralympische spelen er weer aankomen tot ongekend niveau.

voor de top is het een enorme flop

Mede door inzet van het ministerie hebben de sportbonden de afgelopen 4 jaar zich wel willen  inzetten, omdat er financiële ondersteuning was, maar in de recente jaren (mede door tegenvallende opbrengsten uit de loterij is de ambitie verdampt. De verschillende sportbonden hebben een doel op zich genomen waarvoor ze niet de benodigde capaciteiten, financiële middelen en/of invloed hadden. Ook veelal was het beleid nergens te toetsen.

Diverse bonden zijn ook nu afgehaakt en  sporters met ambitie staan weer net zo aan de kant als 6 jaar geleden. De meeste sportbonden hebben niet waargemaakt, waar ze een aantal jaren geleden zich in een convenant hard voor hebben gemaakt. Veel sporttakken zijn niet eens een paralympische sport, sporters moeten uitwijken naar andere landen om eventueel te kunnen uitkomen in hun sport, sommige bonden hebben weinig nieuwe aanwas van sporters en andere bonden zijn gestopt met hun nationale teams. Sportbonden  en met name de besturen hebben  een te grote broek aangetrokken, maar voor de top is het een enorme flop.

Een voor allen en allen voor 1.

PierreOntwikkelingen in de lokale politiek volgen elkaar steeds sneller op. Afgelopen week het bericht van Pierre Schefferlie en Tamara  Hoogesteger met hun nieuwe partij in de media. Dezelfde Pierre, die in december 2015 nog aangaf dat 10 partijen in de raad te veel is, start nu toch met nieuwe partij. Iets nieuws wat er nog niet was!

Alleen nooit geweten dat ik al zo snel over de datum heen was. Ik zit nu twee jaar in de lokale politiek. Mijn beweegredenen waren bestuur dichterbij inwoners te brengen, de burger dichterbij de politiek, de burgerparticipatie te bevorderen en in mijn ogen vernieuwend te zijn.

derde_partijDe mogelijkheden en alle ruimte, die ik vanaf mei 2014 bij stadsbelang Gorinchem heb gekregen zijn ruim voldoende om in contact met de inwoners van Gorinchem en Dalem, zorg, leefomgeving, handicap en sociaal maatschappelijk deel verder te ontwikkelen. Uiteraard Tamara en Pierre veel succes wensend met de nieuwe missie. Maar bedenk: Musketiers…. Een voor allen en allen voor 1.