Twitter-Economie van de koude grond.

Beste heer Canoy,

De afgelopen dagen heb ik u wederom ontmoet via twitter. Daarna heb ik u ontmoet als lachende zorgeconoom die even wat ging vinden van de fysiotherapie bij RTLnieuws. U vergelijkt daar fysiotherapie met de warme bakker. En met een vrolijk gezicht bakt u de fysiotherapie in een keer bruin. 

Voor mij als fysiotherapeut is dit een klap in het gezicht, daar kom ik wel overheen, maar er zijn inmiddels meerdere (hobby)economen die over uw uitlatingen zijn gevallen. Waar haalt Canoy de wetenschap vandaan. Het lijkt mij zorgeconomie van de koude grond. 

Gelukkig heb ik meer verstand van fysiotherapie bedrijven en niet van zorgeconomie, maar uitingen over ons vak, de maat meten met een bulldozer is wat mij betreft unfair. U zou kunnen weten dat met een hoofd lachend in de media verschijnen iets van een reactie zou kunnen opleveren. Neerlandici hanteren daar nog steeds het spreekwoord: Wie de bal kaatst kan deze terugverwachten. 

U betiteld mij als boos. Ik ben niet boos, ik ben furieus op drie zorgverzekeraars VGZ, CZ en Achmea. Mail en brieven schrijven heeft NIETS uitgehaald. Driekwart jaar hebben veel collega’s – in schrapsessies (met andere beroepsgroepen) – overleggen etc etc intensief gespard met de BIG4 alleen Menzis heeft iets toegegeven. Zo horen zij niet met beroepsgroepen in de zorg om te springen. 

U neemt mij mee in een groep  “lieden die achter dat zorgfonds zitten”

Stop discussie op twitter en ga in gesprek

Ik weet van de plannen, echter één fonds was niet nodig geweest als de BIG4 eerlijk en correct overleg hadden gevoerd. Immers zorgverleners moeten het doen.

Daar waar we raakvlakken hebben kunnen we geïrriteerd raken. Er moet echter een mogelijkheid zijn om elkaar op een goed vlak te vinden. Ik bied u ook aan om in januari in gesprek te gaan met mij op het kantoor van het Genootschap te Amersfoort . We praten u bij als econoom, want je bent jong om nog wat op te steken.  

Neemt u de handschoen op, dan kunnen we ongenuanceerde discussie op twitter staken. 

Hans van Mourik orofaciaal fysiotherapeut

Lijsttrekkersdebatten

flyer_hansDe verkiezingen komen er aan. Voor de gemeenteraad wel te verstaan. De partijen zijn er lekker druk mee bezig. Morgenavond hebben we weer een debat. Het Vijfzinnen debat of is het vrijzinnig. De debatten zijn meestal zoveel waard voor zover de onderwerpen mogelijk interessant zijn voor de bezoekers van deze debatten. De meeste bezoekers weten al waar ze op gaan stemmen. En of ze nu smal bezocht worden of wat breder in de media komen (zoals het onlangs gehouden RTVRijnmond-debat) over het algemeen blijft het met lijsttrekkers zeer vlak.  Lees verder

de 56 dagen voor …. 17 meldpunten #jeugdzorg

Belang van de zorg voor jeugdzorg weten we inmiddels wel. Er gaat geen dag voorbij zonder een van de raadsleden in de brede regio zich buigt over inhoud of procedures betreft de jeugdzorg. Sinds gemeenten deze zorg naar zich toegeschoven hebben gekregen zijn veel collega raadsleden met een van de drie domeinen uit het sociaal gebied in de portefeuille in de weer om er iets van te vinden. We houden met elkaar stevig de vinger aan de pols.

de 56 dagen voor gemeenteraadsverkiezing

Wat nu van belang is dat we samen optrekken. Immers samen sta je sterker. Dit doen we ook. Al lijkt het soms dat we met een gezamenlijke gedachten om bijvoorbeeld een meldpunt op te zetten we straks te maken krijgen met 17 meldpunten. 31 januari praten wij bijvoorbeeld weer in Gorinchem met de raadsleden jeugdzorg uit 17 gemeenten hoe we dit nu het beste kunnen gaan aanpakken. Ook andere onderwerpen komen dan ter tafel.

De .. dagen voor de gemeenteraadsverkiezing 

is een dagboek tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018. Veel partijen / raadsleden zijn actief tot de verkiezingen. Ik vertrouw erop dat ik het afgelopen 4 jaar zichtbaar ben geweest voor stad en regio en daarom ga ik graag door,  #klaarvoor4jaar #verbinding en #samenwerken.

Volg mij ook op:

Twitter

Facebook

onbeperkt bewegen voor iedereen toegankelijk

revant

Ruim zevenhonderd gehandicapte sporters en nog eens ruim honderd vrijwilligers zijn dit weekend in Breda. De stad staat in het teken van een van de grootste twee jaarlijks sportevenementen in Europa voor mensen met een functionele beperking, de ParaGamesBreda. Sinds de oprichting in 2004, is Stichting ParaGamesBreda! actief bezig om mensen met een lichamelijke beperking te betrekken bij sporten. Het uitgangspunt: sport verbindt.

betere basis voor de gehandicaptensport en -bewegen

Lees verder

Zienswijze Jeugdzorg naast het afval.

hans_apr17Furieus was ik met het hamerstuk Raadszienswijze Begroting 2018 en opvatting Jaarstukken 2016 GR’en in de gemeenteraad van Gorinchem van 15 juni. In het raadsagendastuk werden de besluiten genomen van zeven gemeenschappelijke regelingen waaronder Avres, Dienst Gezondheid en Jeugd, Waardlanden, Gevudo, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Bureau Openbare Verlichting en Regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.

problematiek rond de jeugdzorg is te omvangrijk en te complex

Op geen enkele manier kon nog een opening gevonden worden om inhoudelijk te reageren in de gemeenteraad. In een van de voorgaande parallelsessies werd de Dienst Gezondheid en Jeugd ingeschoven naast de andere gemeenschappelijke regelingen. In mijn visie had dit zo niet gemogen. De problematiek rond de jeugdzorg is te omvangrijk en te complex om naast verlichting of afval te plaatsen. De dienst kampt met financiële te korten, wachtlijsten en een grote diversiteit aan problemen.

Lees verder

Medisch Beroepsgeheim …zuinig op zijn

column_hvm_klnDe Tweede Kamer heeft deze week stilletjes een heel ingrijpend voorstel aangenomen: een afkalving van het medisch beroepsgeheim ten behoeve van zorgverzekeraars en ten koste van patiënten.

Het voorstel van Minister Schippers (VVD) dat deze week door CDA, PvdA, PVV, SGP en VVD door de kamer is gewerkt, geeft zorgverzekeraars de mogelijkheid om zonder toestemming het medisch dossier van patiënten in te zien, als ze het vermoeden hebben dat er gefraudeerd wordt.

Zorgverzekeraars kunnen dus voortaan zonder toestemming in het medisch dossier kijken. De enige reden die ze hoeven te hebben is een verdenking van fraude. En ze moeten binnen drie maanden nadat ze hebben gesnuffeld in de meest persoonlijke informatie die je bezit, de patiënt vertellen dat ze dat gedaan hebben.

Nu beginnen andere patiëntenrechten ook te wankelen:
mag een patiënt nog wel dossier vernietigen van zorgverzekeraar ?

Lees verder

Brief LHV als een konijn uit de hoge hoed.

hoedkonijnVragen in de raadsbijeenkomst 10-03-15 n.a.v. de ingekomen stukken februari / maart 2015 Brief LHV Huisarts en zorg – Transitie jeugd- en ouderenzorg 339380 18.02.2015

Dank u voorzitter….. De LHV schrijft de gemeente een brief over transitie van jeugdwet en ouderen. Voor de goede orde, de LHV is geen pluimvee- en knaagdierenvereniging, maar toch komt deze brief als een konijn uit de hoge hoed.
Namens Stadsbelang vind ik dat vreemd. In de aanloop naar 1 januari hebben we herhaald gesproken over een goede voorbereiding en heb ik aangedrongen om een goed contact te leggen met het hele zorgnetwerk in Gorinchem.

Nu worden wij als raad in de klankbordgroep wel geïnformeerd, maar kennelijk wordt het netwerk van zorgverleners niet goed opgelijnd. Het verslag van de raadsbijeenkomst van 9 september kunt u lezen. Lees verder

Sleutelkastje werkt als rode lap op inbrekers

sleutelkastje

Tijdens een bijeenkomst in 2014 met politie, brandweer, veiligheidsregio en raadsleden heb ik het al eens aan de orde gebracht, het sleutelkastje voor de thuiszorg. Werkt dat nu niet als een signaal naar buiten dat op dat adres een kwetsbare oudere woont? 

Ouderen die een sleutelkastje naast de voordeur plaatsen voor de thuishulp, moeten daar niet op bezuinigen. ‘Een beetje blik’ hebben inbrekers snel gekraakt (Novum). 

Waren dat er in 2012 nog 200 ouderen die de dupe van inbraken waren, in 2014

Lees verder

Prothesegebruiker aan handen en voeten gebonden

bruikleencontract beenprothesegebruikers

bruikleencontract beenprothesegebruikers

Terwijl de politiek verwoede pogingen doet om de zorgwet te vernieuwen en aangeeft dat patiënten ondanks verlies van vrijeartsenkeuze toch nog ruim voldoende kunnen kiezen, gaat op de achtergrond de wurggreep van de zorgverzekeraars gewoon door. Men kijkt niet meer op dat zorgverleners klagen, dat is immers het ondernemersrisico en de politiek verschrikt ook al niet meer dat patiënten worden gekneveld door hun zorgverzekeraar.

angst dat men anders geen prothese meer krijgt en nooit meer zal kunnen lopen

Binnen ministerie van VWS, de minister en patiëntenorganisaties wordt toegestaan dat beperking van vrijheid steeds verder wordt doorgevoerd.

Een voorbeeld uit de praktijk:
Lees verder

The day before 33e UN-International Day Of Persons With Disabilities

Wethouder Hans Freije (re) neemt het starterspakket in ontvangst.

Wethouder Hans Freije (re) neemt het starterspakket in ontvangst.

Aan de vooravond van de Wereld Gehandicapten Dag op 3 december heb ik Wethouder Hans Freije symbolisch een starterspakket aangeboden. Met de dag draait het om het leggen van verbindingen tussen mensen met en zonder beperking. Dit zorgt voor wederzijds begrip en opent nieuwe deuren. Sportverenigingen, welzijnsorganisaties, zorginstellingen maar ook individuele burgers, ondernemers, wetenschappers en politici verspreid over heel Nederland organiseren allerlei activiteiten binnen de domeinen: Werk en Inkomen, Sport en Vrije Tijd, Kunst en Cultuur en Natuur en Milieu. Dit jaar kent de 7e Wereld Gehandicapten Dag het volgende Nationale en Regionale programma.

Morgen organiseert Stichting Gdag de Nationale editie in Leiden georganiseerd. Ik heb al Lees verder