één op de drie ouders heeft veel moeite met zoeken passende Jeugdzorg

Samenwerken aan de stadDe Eerste evaluatie Jeugdwet laat zien dat de beoogde transformatie naar een effectiever jeugdstelsel nog niet is gerealiseerd. Er is meer tijd nodig om de doelen van de Jeugdwet te bereiken. De evaluatie levert een agenda op voor een gezamenlijke aanpak door gemeenten, zorgaanbieders en cliënten om de transformatie verder te brengen.

Het voornaamste doel van de Jeugdwet is om het jeugdbeleid en de voorzieningen efficiënter, Lees verder

de 56 dagen voor …. 17 meldpunten #jeugdzorg

Belang van de zorg voor jeugdzorg weten we inmiddels wel. Er gaat geen dag voorbij zonder een van de raadsleden in de brede regio zich buigt over inhoud of procedures betreft de jeugdzorg. Sinds gemeenten deze zorg naar zich toegeschoven hebben gekregen zijn veel collega raadsleden met een van de drie domeinen uit het sociaal gebied in de portefeuille in de weer om er iets van te vinden. We houden met elkaar stevig de vinger aan de pols.

de 56 dagen voor gemeenteraadsverkiezing

Wat nu van belang is dat we samen optrekken. Immers samen sta je sterker. Dit doen we ook. Al lijkt het soms dat we met een gezamenlijke gedachten om bijvoorbeeld een meldpunt op te zetten we straks te maken krijgen met 17 meldpunten. 31 januari praten wij bijvoorbeeld weer in Gorinchem met de raadsleden jeugdzorg uit 17 gemeenten hoe we dit nu het beste kunnen gaan aanpakken. Ook andere onderwerpen komen dan ter tafel.

De .. dagen voor de gemeenteraadsverkiezing 

is een dagboek tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018. Veel partijen / raadsleden zijn actief tot de verkiezingen. Ik vertrouw erop dat ik het afgelopen 4 jaar zichtbaar ben geweest voor stad en regio en daarom ga ik graag door,  #klaarvoor4jaar #verbinding en #samenwerken.

Volg mij ook op:

Twitter

Facebook

De 58 dagen voor gemeenteraadsverkiezing

Vanavond met ons team van Stadsbelang Gorinchem een bijeenkomst gehad. Met enthousiasme is met elkaar gesproken over de speerpunten voor onze campagne. Leuke discussies over wat we belangrijk vinden om voor het voetlicht te brengen.

Stadsbelang wil de komende raadsperiode op initiatiefrijke en opbouwende wijze, samen met andere constructief ingestelde partijen binnen en buiten de raad, samenwerken om het in de ‘Visie van de Stad’ voor 2032 als stip op de horizon gestelde doel te bereiken van een duurzame, bruisende en veilige stad met een goed vestiging- en verblijfsklimaat en waarin het voor alle bewoners van de stad goed wonen, leren, werken én verblijven is.

clara

 

 

Daarom is de titel van ons verkiezingsprogramma: “Samen werken aan de stad”. Uiteraard zitten onderdelen van zorg voor jeugd en ouderen ook goed verwerkt in het verkiezingsprogramma. Belangrijk om voor mensen te zorgen in de toekomst.

Fractievoorzitter en lijsttrekker Dick van Zanten van Stadsbelang Gorinchem lanceerde de geheel vernieuwde website door een druk op de knop.

De .. dagen voor de gemeenteraadsverkiezing hans_apr17is een dagboek tot aan de verkiezingen op 21 maart 2018. Veel partijen / raadsleden zijn actief tot de verkiezingen. Ik vertrouw erop dat ik het afgelopen 4 jaar zichtbaar ben geweest voor stad en regio en daarom ga ik graag door,  #klaarvoor4jaar #verbinding en #samenwerken.

Volg mij ook op:
Twitter
Facebook

De 59 dagen voor gemeenteraadsverkiezing

Vandaag had ik even twee petten op. Mijn belangstelling als fysiotherapeut, maar ook als raadslid ben ik zeer betrokken met sport, bewegen met name voor mensen met enige beperking zowel verstandelijk als lichamelijk.

Vandaag waren CIOS studenten, Bas van Baal, Jochem van Eekelen en Lotte Voorwerk in Sporthal “De Oosterbliek” te Gorinchem het unieke evenement voor aangepaste sporten “Wheels on Fire”. Dit sportevenement werd georganiseerd i.s.m. de Gemeente Gorinchem, de sportverenigingen GHC Rapid Rollers, GHV Achilles en Gorinchem Basketball (GOBA). Lees verder

De 60 dagen voor gemeenteraadsverkiezing

Vandaag op bezoek in Congrescentrum ‘1931’ voor het raadsledencongres met collega raadsleden en aankomend raadsleden. Luisteren naar Pieter van den Hoogenband met wijze lessen voor de politieke partijen op het #raadsledencongres: “met je team, die geen vrienden van elkaar zijn, iets bereiken”, de gouden formule om van een periode van vier jaar een succes te maken.

Met meer dan dertig workshops was er genoeg keuze om je te laten inspireren richting de nieuwe raadsperiode. Mijn persoonlijke belangstelling ging uiteraard naar Lees verder

Glasvezel hoeft niet sneller wel breder en beter!

Te vaak wordt internet benadrukt dat het sneller kan. In werkelijkheid gaat het om een bredere band wat met glasvezel wordt gerealiseerd. Koperdraad/coax gaat met een snelheid van 1% tov glasvezel. Dit kan opgewaardeerd worden, maar gaat altijd ten koste van de bandbreedte /kwaliteit vd verbinding. Multi-communicatie gaat dan een probleem opleveren. Het verkoopverhaal dat Ziggo, KPN en andere aanbieders brengen onder koper is dus echt een verkoperverhaal en de praktijk heeft laten zien dat de eerste twee aanbieders dit bij mij ook niet hebben kunnen waarmaken. Dus werk ik met meerdere lijnen. Lees verder

Trendverwachtingen mantelzorg

Trendverwachtingen Lieke en Richard Lamb.
Leuk en interessant om eens door te lezen.

De matige bereidheid tot mantelzorg onderschrijft de Layered Society. De terugtredende overheid vraagt echter om een participatieve samenleving. Dat gebeurt slechts ten dele. Enerzijds is het aantal Nederlanders dat vindt dat mensen elkaar moeten helpen gestegen van 60% in 2014 naar 69% in 2016. Toch is het percentage Nederlanders dat zelf aan mantelzorg doet in de periode blijven steken op 36% (Bron SCP). Velen vinden de zorg voor hulpbehoevende ouders nog steeds vooral een taak voor de overheid.
Bronvermelding: Lieke en Richard Lamb, MSc – FutureExpertiseCenter.com

nieuwjaarsboodschap burgemeester

Dit jaar is het voor het eerst sinds jaren dat ik helaas niet aanwezig kan zijn bij de nieuwjaarsreceptie van #Gorinchem, toch niets gemist van de nieuwjaarsboodschap 2018 burgemeester Reinie Melissant. Kijk eens hoe handig #OpNaarSamenwerken

‘Ik heb gezien en gevoeld hoeveel energie en talent er in deze stad aanwezig is. Het bundelen hiervan heb ik als doel voor mezelf gesteld.’

De nieuwjaarsboodschap 2018 van de burgemeester van Gorinchem Reinie Melissant-Briene