Top en dalen fysiotherapie bij Menzis

Meer dan 140 fysiotherapiepraktijken kunnen zich vanaf 31-10 TopZorg praktijk van Menzis noemen. Menzis kent het predicaat TopZorg toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt. Het TopZorg predicaat bestaat al voor een negental behandelingen in ziekenhuizen. Nu breidt Menzis dit uit met fysiotherapie.

Alleen fysiotherapiepraktijken die voldoen aan hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie krijgen het TopZorg predicaat. De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen, aldus het bericht van Zorgverzekeraar Menzis

Mooi en uiteraard collega’s gefeliciteerd. De 140 praktijken zijn ongetwijfeld het neusje van het KNGF-arsenaal. Alleen, als het goed is werken 23.000 fysiotherapeuten volgens die richtlijnen. Daarnaast (en daar zit ik nu toevallig in) zijn de wensen van diverse patiëntenverenigingen meegenomen. En dat is nu wel zo’n storend fenomeen. Want als zorgverzekeraars vaak ergens op lek gaan dan is wel het luisteren naar patiëntengroeperingen. Men schrijft het wel, maar niet transparant in de controle daarvan.