Zorg rond de zorg goed overgekomen

Het zijn burgers geen patiënten

Het zijn burgers, geen patiënten

Wat zo belangrijk in de transitie voor het komend jaar is, is dat juist de niet-medische gegevens van onze burgers niet op straat komen te liggen.  Dan maak je je zorgen over de privacy van de inwoner in de ruimste zin van het woord.

“Het zijn burgers, geen patiënten”

Pas als je een behandelovereenkomst hebt ben je formeel een patiënt. Daarom begrijp ik de discussie ook niet over medische dossiers. Deze zijn geborgd in het systeem van de (para)medicus. Als je er wat dieper op ingaat dan komt Lees verder

Gedragswetje van Van Mourik, mijn eerste politieke motie

De motie is.....

De motie is…..

Het blijkt maar weer dat je alles kunt leren zelfs het maken van een motie en dan kan deze weer heel bijzonder landen….. in de prullenbak. Het was voor het eerst dat ik vanaf de basis voor de gemeenteraad een motie had opgesteld.

Het idee was om de burger horizontaal en verticaal door de transities te loodsen met bescherming van zijn (niet)medische gegevens. Zelf zeggenschap over gegevens die wel en niet, in welke vorm gedeeld kon worden en met wie. Maar dat bestaat toch allemaal?  Lees verder

In 3D transitie belang van de burger voorop.

motieDonderdag 16 oktober hadden we in de raadsvergadering de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo 2015  en de nieuwe Jeugdwet ter behandeling. Er lagen de verordeningen ter tafel en aan de raad om daar een klap op te geven.

Het is een wettelijk kader, waar vastgelegd wordt hoe je als burger recht hebt op voorzieningen en producten die binnen de 3 transities, Participatie (dit keer niet behandeld) de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet worden geleverd. De onderbouwing is flinterdun omdat, de resultaten van pilots en andere projecten die draaien nog niet bekend  zijn. We wilde de pilots niet nog eens voor het voetlicht brengen 

Het ging mij niet om de hele verordening uit elkaar te pluizen.  Voor Stadsbelang  heb ik er 4 hoofdpunten uitgehaald: Lees verder