Duitsland trouwt ook mensen van gelijk geslacht

ansicht-berlijnWe kennen diverse vormen, waarbij mensen met elkaar samenleven. Een daarvan is het
huwelijk. Op de huwelijksdag sta je aan de start van een nieuwe fase met je partner. De keuze van de ambtenaar is medebepalend voor deze mooie (zo niet dé mooiste) dag van je leven. Het moet een buitengewoon feestelijk gebeuren worden, waarbij ook nog wettelijk zaken geregeld worden tussen twee personen.

Ik heb het al eens eerder aangegeven in deze column dat Sinds 1 april 2001 twee
vrouwen of twee mannen in Nederland voor de wet met elkaar kunnen trouwen.
Lees verder

onbeperkt bewegen voor iedereen toegankelijk

revant

Ruim zevenhonderd gehandicapte sporters en nog eens ruim honderd vrijwilligers zijn dit weekend in Breda. De stad staat in het teken van een van de grootste twee jaarlijks sportevenementen in Europa voor mensen met een functionele beperking, de ParaGamesBreda. Sinds de oprichting in 2004, is Stichting ParaGamesBreda! actief bezig om mensen met een lichamelijke beperking te betrekken bij sporten. Het uitgangspunt: sport verbindt.

betere basis voor de gehandicaptensport en -bewegen

Lees verder

Zienswijze Jeugdzorg naast het afval.

hans_apr17Furieus was ik met het hamerstuk Raadszienswijze Begroting 2018 en opvatting Jaarstukken 2016 GR’en in de gemeenteraad van Gorinchem van 15 juni. In het raadsagendastuk werden de besluiten genomen van zeven gemeenschappelijke regelingen waaronder Avres, Dienst Gezondheid en Jeugd, Waardlanden, Gevudo, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, Bureau Openbare Verlichting en Regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.

problematiek rond de jeugdzorg is te omvangrijk en te complex

Op geen enkele manier kon nog een opening gevonden worden om inhoudelijk te reageren in de gemeenteraad. In een van de voorgaande parallelsessies werd de Dienst Gezondheid en Jeugd ingeschoven naast de andere gemeenschappelijke regelingen. In mijn visie had dit zo niet gemogen. De problematiek rond de jeugdzorg is te omvangrijk en te complex om naast verlichting of afval te plaatsen. De dienst kampt met financiële te korten, wachtlijsten en een grote diversiteit aan problemen.

Lees verder