premievrijstelling voor een pensioenfonds

Vanaf 1 januari 2015 kun je alleen premievrijstelling voor een pensioenfonds bij arbeidsongeschiktheid toegekend krijgen als je ook een inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt. Ben je werkzaam in loondienst? Dan heb je mogelijk recht op een WIA uitkering. Werk je als zelfstandige? Dan telt een uitkering uit een arbeidsongeschiktheidsverzekering als inkomensvervangende uitkering. De inkomensvervangende uitkering moet minstens op minimumloonniveau zijn. Vóór 1 mei 2015 moet je keuze te bevestigen of je de premie-vrijstelling wilt bevestigen.

Lees verder

Wethouder probeert over eigen schaduw heen te springen.

marceldoodkorte_28032015Deze week bij hoofdelijke stemming in de gemeenteraad moeten stemmen bij het voorstel om ontheffing ingezetenenschap wethouder Doodkorte te verlenen. Voor mij was het tegen. Dat was lastig voor mij, omdat ik bij de persoon Doodkorte weinig tot geen bezwaren heb (behalve betrokkenheid in lokale zin). Zoals in 2013 al heb aangegeven vind ik het principieel onjuist om mensen van buiten je gemeenschap beleid te laten bepalen. Vandaar mijn keuze.

Onderwerpen genoeg waarbij je niet onverschillig mag wegkijken.

Dan wordt het buiten de gemeente, buiten de regio, Lees verder

Mijn armen zijn te kort – toch stug doorvragen

imagesGisteren 26-3 in de raad is de informatiebrief van het college behandeld over het budget transitie Jeugdhulp 2015.

De problemen houden niet op, althans niet vanzelf. Het is een bekend stukje uit de song van het AMHK (advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) wat nu uitgevoerd worden voor Veilig Thuis http://www.vooreenveiligthuis.nl. De stroom aan vragen houden ook niet op.

4 veiligthuisorganisaties in Provincie Zuid Holland zouden kunnen samenwerken.

Lees verder

Al keuvelend Gorinchem schoonmaken

Hans van MourikCAtEaeKWkAAXf9CZet een wethouder en twee raadsleden aan de waterkant van Gorinchem en al keuvelend maken ze met een aantal enthousiaste burgers en ambtenaren van de gemeente de oevers van CAtEZ1HW8AASP5rBuiten de Waterpoort schoon. Zondag 22 maart was de jaarlijkse Wereldwaterdag (World Water Day) een internationale dag in het teken van water. Arjen Rijsdijk, wethouder en Tamara Hoogesteger en ik als raadsleden waren aanwezig bij deze schoonmaak. Lees verder

Blik op één jaar transitie en transparantie

hans_sept13Vanmorgen bij het opstaan was het mistig om ons huis. De groene bak is geleegd en zou schoon worden gespoten. We zijn vergeten met het schoonspuiten en dan kun je ook daar weer achteraan gaan bellen. Goed daar wil ik het eigenlijk niet over hebben in deze weblog.

Deze maand zit ik zo’n jaar in de lokale politiek. Contact met mijn fractiegenoten van stadsbelang is prettig en er heerst een goede sfeer. Ik zit er op mijn plek en ik heb het best naar mijn zin.  Op een paar punten na maar die hebben te maken met transparantie van de Gorkumse Politiek.

“Dit hebben we zo afgesproken”

Mijn reden om de politiek in te gaan was voor een belangrijk deel; meedoen als lokale bewoner, transparantie en openheid van de politiek te bewerkstelligen. Ik vond de politiek onzichtbaar, maar als ik heel eerlijk ben is het mij in dit afgelopen jaar niet gelukt om dit weer meer open te breken. Zo laat ik in gedachte wat onderdelen de revue passeren…..

Lees verder

Brief LHV als een konijn uit de hoge hoed.

hoedkonijnVragen in de raadsbijeenkomst 10-03-15 n.a.v. de ingekomen stukken februari / maart 2015 Brief LHV Huisarts en zorg – Transitie jeugd- en ouderenzorg 339380 18.02.2015

Dank u voorzitter….. De LHV schrijft de gemeente een brief over transitie van jeugdwet en ouderen. Voor de goede orde, de LHV is geen pluimvee- en knaagdierenvereniging, maar toch komt deze brief als een konijn uit de hoge hoed.
Namens Stadsbelang vind ik dat vreemd. In de aanloop naar 1 januari hebben we herhaald gesproken over een goede voorbereiding en heb ik aangedrongen om een goed contact te leggen met het hele zorgnetwerk in Gorinchem.

Nu worden wij als raad in de klankbordgroep wel geïnformeerd, maar kennelijk wordt het netwerk van zorgverleners niet goed opgelijnd. Het verslag van de raadsbijeenkomst van 9 september kunt u lezen. Lees verder