Wijdschild.nl …nu even niet

Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl is haar domeinnaam kwijt en mag het tegen een aardig administratiebedrag van 121 euro terugkopen om de website weer op het internet te kunnen tonen. De waarde in de vrije markt is opgelopen tot ruim 300 euro. Stichting Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl heeft sinds 2005 een Website voor de wijk Wijdschild in Gorinchem. Bewoners en bezoekers van de wijk in Gorinchem kunnen informatie uitwisselen. Er hangt een Facebookpagina, facebookgroep, twitteraccount en diverse andere labels aan vast. De communicatie is het centrum van de wijk. Jaarlijks wordt de garagesale georganiseerd en veel communicatie gaat per mail. Dat bewoners niet op tijd worden geïnformeerd, maar ook het bestuur nu niet, brengt de organisatie nu ernstig in het gevaar.  

De problemen van de domeinregistratie zijn ontstaan door administratieve fout en een samenloop van omstandigheden. Zo kon een derde partij de domeinnaam overnemen. Een registrar, dat is een bedrijf dat in opdracht van bedrijven, instellingen of personen een domeinnaam registreert heeft de domeinnaam zelf gekaapt voor handelsdoeleinde voor de neus van de stichting in 15 minuten. Voorzitter van de stichting Hans van Mourik was daar allerminst blij mee. “Het voelt alsof je fiets ontvreemd is en deze weer tegen betaling kan terugkopen, aldus Van Mourik.

Garagesale organisatie ernstig in gevaar, maar ook privacy van bewoners.

Wat hem het meest zorgen baart is dat niet een particulier het domein heeft ingepikt, maar de registrar zelf die namens de SIDN uitgeeft. De SIDN verzorgt de uitgifte en registratie van puntNL domeinnamen. Als domeinnaam houder heb je weinig te vertellen en mag je met dure juridische zaken bezig gaan houden. Er is dus ook geen partij meer die voor de domeinnaamhouder opkomt. Wat hem betreft moeten domeinnaamhouders beter beschermd worden.  Daarnaast heeft deze situatie tevens een zeer hoge privacy gevoeligheid. Van Mourik zegt daarover, “mijn emailadres voor wijdschild.nl is algemeen bekend met h.v.mourik@ daarvoor. Moet je toch eens voorstellen dat informatie van buurtbewoners en andere gevoelige informatie door de registrar zo eenvoudig verkregen wordt. Waar blijf je dan met je AVG-wet”.

De stichting gaat in geen geval betalen en wenst niet mee te werken aan dit soort onheuse praktijken. De domeinnaam wijdschild.nl is zo verankerd aan wijk Wijdschild ook via KVK dat verkopen aan een andere partij volkomen waardeloos is.  “We hebben inmiddels een wijdschild.eu domein waarmee onze site nu zichtbaar hebben. Het brengt allemaal enorm veel extra werk met zich mee. Niet te verhalen op de domeinrover. De mail moet als verloren worden beschouwd” zegt Van Mourik. “De Vereniging Van Registrars (VVR) is gevraagd de leden op integriteit te wijzen en de SIDN hebben we om opheldering gevraagd. Tegen de registrar ga ik de komende week bij de politie aangifte doen. Gezien mijn lokale politieke achtergrond ben ik ook voornemens om de Tweede Kamer en de minister te informeren. Dit gaat alle perken te buiten”.
Beperkte mogelijkheden zijn te zien op wijdschild.eu. Verzoek om niet meer tot nader orde te mailen op @wijdschild.nl

Waarom gooit marketing bedrijf eigen glazen in.

Stichting Gorinchem Buurtweb Wijdschild.nl heeft in 2005 een Website gemaakt voor de wijk Wijdschild in Gorinchem. Bewoners en bezoekers van de wijk kunnen informatie uitwisselen. Er hangt een Facebookpagina, -groep, twitteraccount en diverse andere labels aan vast. De stichting heeft ruim 14 jaar bij registrar W de domeinnaam ondergebracht.

Dit jaar is door een administratieve verwikkeling en door het lastige contact met de domeinregistrar “W” de domeinnaam in quarantaine beland. Op zich vervelend maar niet onoverkoombaar. Op 3 juni zou de periode verlopen zijn en de stichting zou gewoon de domeinnaam weer activeren.

Registreren niet meer mogelijk
Registrar “S” is geïnteresseerd en neemt uit de “vrije” handel de domeinnaam een kwartier later. De stichting die vervolgens ook haar eigen domein weer wil registreren loopt de zelfde dag tegen het probleem dat registreren van haar eigen domeinnaam niet meer mogelijk is. Snel contact wijst uit dat Registrar “S”, wel van de domeinnaam af wil, echter tegen een veel hoger bedrag (nl. 121 euro) dan de werkelijke kosten van gemiddeld 4 à 6 euro. De stichting is van mening dat Registrar “S”. een slaatje uit de domeinnaam wil slaan.

Onheuse praktijken
De stichting gaat in geen geval betalen en wenst niet mee te werken aan dit soort onheuse praktijken. Enige zoekactiviteiten op internet maakt duidelijk dat dit bedrijf “S” zich vaker schuldig maakt aan dit soort praktijken. Het feit dat de Domeinnaam te koop wordt aangeboden tegen een hogere prijs dan de oorspronkelijke registratiekosten, bewijs dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd. Het bedrijf gaat willens en wetens aan de haal met een domeinnaam van een stichting die ingeschreven staat bij Kamer van Koophandel sinds de oprichting. Dit is mogelijk nog wel eens een zaak voor Mr Frank Visser of de rijdende rechter.
We hebben de heer S. vriendelijk verzocht om gewoon de domeinnaam voor verhuizing aan te bieden. De domeinnaam is zo verankerd aan via KVK dat verkopen aan een andere partij volkomen waardeloos is. Met deze handelswijze gooit het – zichzelf gerenomeerd noemend – bedrijf haar eigen glazen in.

Voorlopig is wijdschild.nl te bezoeken via www.wijdschild.eu