onbeperkt bewegen voor iedereen toegankelijk

revant

Ruim zevenhonderd gehandicapte sporters en nog eens ruim honderd vrijwilligers zijn dit weekend in Breda. De stad staat in het teken van een van de grootste twee jaarlijks sportevenementen in Europa voor mensen met een functionele beperking, de ParaGamesBreda. Sinds de oprichting in 2004, is Stichting ParaGamesBreda! actief bezig om mensen met een lichamelijke beperking te betrekken bij sporten. Het uitgangspunt: sport verbindt.

betere basis voor de gehandicaptensport en -bewegen

Lees verder

Hoera de WMO bestaat 10 jaar

hans_apr17Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Deze wet verplicht gemeenten burgers mogelijkheden te bieden om aan de samenleving deel te nemen. Sport en bewegen kan beschouwd worden als een van de mogelijkheden om te participeren. Daarnaast kan sport en bewegen prima aansluiten bij de Wmo – ook al maakt het er geen expliciet onderdeel van uit – als middel om maatschappelijke doelen te bereiken.

Wat hebben we in die 10 jaar nu bereikt. 
Lees verder

Vragen we niet te veel van onze burgers in de burgerparticipatie.

Waar ging het mis met de Elzenhof in Dalem. Het laatste gefaciliteerde “buurthuis” van Gorinchem-Oost.

Vanaf 2013. Een groep kwartiermakers met een omvangrijk rapport en daarna onduidelijke langdurige gesprekken met diverse participanten die niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd.

De gelijke monniken-kappen. In het westelijk deel van Gorinchem draait alles op “rolletjes”, maar gesprekken daar levert mij vorige week op, dat niet een compleet bestuur en het faciliteren voor een deel van woningbouwvereniging Poort6 komt. Zijn de koffiekamers wel te vergelijken met een zalencomplex als de Elzenhof.

Vragen we nu reeds niet te veel van onze burgers in de burgerparticipatie. De burgerparticipanten die als ware de “mantelzorgers” van de maatschappij zijn en gebukt gaan onder een te zware taak. Bestuursleden die naast hun (sport)vereniging ook nog eens geacht worden een horeca-faciliteit omhoog te houden. Verenigingen hebben het al veel te druk met hoog houden van de corebusiness van de eigen vereniging.

Lees verder