Als de pieper gaat, dan staat de brandweer (m/v) direct paraat.

Zelf ben ik opgegroeid in een brandweergezin in Gorinchem. De beleving van pa Jilles en ook broer Rob was met de melding (de brandschel en later de pieper) werd alles uit de handen gegooid. Personeel van onze schoenenzaak stond klaar met brandweer-broek, -jas en -laarzen en pa snelde naar de kazerne in de Struisvogelstraat. Wie als eerste kwam was immers chauffeur. Ik vond dit als kind fantastisch en ook wel een beetje spannend.
Trainingen en oefeningen waren de oefenavonden van de vrijwillige brandweer Gorinchem. Dat merkte je over het algemeen niet. Hoogstens als de brandweer Buiten de Waterpoort lekker aan het spuiten was. Oefenen met de omgeving en het verkeer was er toen niet zo bij. Chauffeurs in die tijd zette toen door en dit heeft in sommige situaties geleid dat automobilisten in verwarring werden gebracht.

Afgelopen vrijdag en zaterdag werden we herhaaldelijk opgeschrikt in Gorinchem met een uitrukkende sirene en dat gebeurde ook al in februari van dit jaar.

Geen brand maar toch sirenes, brandweer oefent in regio Gorinchem

Lees verder

Ouderenzorg nog niet helder in het vizier bij de gemeente Gorinchem

claraBij de supermarkt in Oost kwam ik een bekende tegen. Ik vroeg, Hoe is het met je moeder van 90 jaar. Ze antwoorde dat ze is gevallen en zit nu in Papendrecht…. mogelijk komt ze nog terug naar Gorinchem. Als raadslid heb ik hier geen woorden voor, goed dat ik als mens iets mag terugzeggen.

Lees verder

Algemene beschouwingen op de keeper beschouwd.

AF44410B-7BC9-45BE-8453-B9420ABC8188Aan de orde het gemeentelijke huishoudboekje voor het komende jaar. Fractie VanMourik heeft de begroting bestudeerd en zullen onze bevindingen doorlopen en benoemen. De begroting 2019 is de financiële vertaling van de geplande activiteiten van college en de ambtelijke organisatie. We benadrukken de intentie in de verbinding met de college en niet-college dragende partijen.

Wat kun je in 5 minuten tijd kwijt?

Het zal geen verrassing zijn dat wij als fractie grote belangstelling hebben voor het Sociaal Domein wat ruim één derde uitmaakt van de totale uitgave.

Binnen het sociaal domein gaat het om zorgen vóór, zorgen dát en zorgen óver kinderen, mensen met een beperking, ouderen en andere kwetsbare groepen.
Mantelzorgers verdienen onze aandacht en zijn een onmisbare schakel in het zorgproces.
Lees verder

Omdenken in de politiek

stem op de manAfgelopen dagen heb ik in verschillende wijken van Gorinchem (ook Dalem niet te vergeten) geflyerd. Ik heb diverse Gorcummers gesproken. Tevens nog wel wat mensen die erg boos en teleurgesteld waren. Na het soms zeer korte gesprek werd ook nog toegevoegd “en ik ga ook niet stemmen 😞

Ben je boos – Ga dan toch Stemmen

Afgelopen 4 jaar heb ik als raadslid heel veel geluisterd naar mensen in Gorinchem. Die boosheid en problemen kan ik niet altijd direct wegnemen, maar als ik weet wat je dwars zit kunnen we wel werken aan verbetering. Stem je niet op mij (het zou wel leuk zijn als je dat wel doet natuurlijk) ik blijf toch graag met je in gesprek. Daar ga ik sowieso mee door. Niet arrogant dat ik het beter kan, maar samen realistische doelen stellen en samen werken aan de stad.

Wat mij stemadvies betreft:
Stem gewoon op de vrouw of man, waar je ook mee praten kan!

Vertrouwen komt te voet en gaat per Ferrari

DSC_0223De eerste stappen in de gemeentepolitiek heb ik precies 4 jaar geleden gezet met de voorbereidingen voor de verkiezing van 2014. Houden van onze stad, Gorinchem, daar wilde ik het zeker voor gaan doen. Mijn allergrootste wens is een raadslid zijn, die bruggen kan slaan tussen de burger en de politiek. Gorinchem moest weer leven!

In contact blijven met de inwoners is heel belangrijk. Met mensen in gesprek gaan, die mogelijk niet altijd zo positief zijn over Gorinchem en de politiek. Natuurlijk maken mensen, die ook enthousiast zijn voor onze stad mij extra vrolijk. Daarbij moet je de burger met een kritische blik niet uit het oog verliezen. Dan moet je de inwoner (ook mensen die in onze stad werken of op bezoek zijn) zeker serieus nemen. Eigenlijk zijn kritische opmerkingen vaak een gratis cadeautje voor de politiek. Steeds weer proberen dat mensen voor de stad gaan. Met een blik op de toekomst, zoals we ook kijken naar de visie van onze stad GO2032.

“Ik vind het belangrijk dat je aanwezig en zichtbaar bent”
Steeds vaker begin ik te begrijpen dat mensen het vertrouwen in de politiek kunnen verliezen. Het vertrouwen dat te voet komt en te paard gaat. In deze tijd waar de sociale media sneller gaat dan het geluid, schiet het vertrouwen aan ons voorbij zo snel als een Ferrari. Juist op die momenten, dat verwachtingen hoog gespannen zijn en het contact met de burger dreigt te verliezen, moet je zeker als raadslid aanwezig zijn. Voor deze mensen is het een gevoel van “ik word niet gehoord”. Niet wegduiken voor een moment van kritiek. Durf het gesprek aan te gaan en je voelt waar de pijn van de teleurstelling zit. Inwoners weten zelf wel wat het beste voor hen is en dat hoef ik ze niet te vertellen. Ik kan wel op een tal van onderwerpen helpen; met zorg voor jeugd, zorg voor ouderen, goede verbinding tot glasvezel toe, maar vooral zichtbaar zijn als raadslid. Er zijn als het er op aan komt. Samen en met elkaar.

Hans van Mourik……. Graag tot ziens op twitter @hendrikVM

Of facebook.com/HansDePolitiekIn

Busje komt zo

rollator_busOp 9 maart 2017 was in Dordrecht een Bijeenkomst Openbaar vervoer
DAV (Drechtstede-Alblassewaard-Vijfherenlanden) concessie ”Programma van eisen” . Aan de orde kwam de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder valide
reizigers; Als het om toegankelijkheid voor iedereen gaat staat dat wat mij betreft hoog op de agenda. Van de Gemeente Gorinchem was ik als enig raadslid in Dordrecht aanwezig.

In Gorinchem is de Lingewijk geruime tijd bekend dat de toegankelijkheid van het
openbaar vervoer te wensen over laat. Het probleem: een regionale bus heeft een
aantal onmogelijke opstapplaatsen aan de dijk. Naast het feit dat de bushaltes een

Motie was overbodig – reiziger nog niet geholpen

Lees verder